Home»Aktuality
Aktuality2020-10-08T23:42:38+02:00

Usmernenie pre CPPPaP a CSPP k pandemickým opatreniam

Milé kolegyne, milí kolegovia!  Pozrite si usmernenie k pandemickým opatreniam, ktoré v aktuálnej situácii platí pre zariadenia výchovného poradenstva. V súlade s predpisom č. 290/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu [...]

26 októbra, 2020|Tags: , , |

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravujú iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, [...]

26 októbra, 2020|Tags: , |

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020. Školy by mali v rámci možností zabezpečiť plynulú prevádzku, a to nielen v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale [...]

26 októbra, 2020|Tags: , , |

Inovácie v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve

V decembri 2020 otvárame online formou ďalšie kolo vzdelávania INOVÁCIE V KARIÉROVEJ VÝCHOVE A KARIÉROVOM PORADENSTVE pre samostatných odborných zamestnancov CPPPaP.  Ostáva posledných 15 miest, prihláste sa už dnes! Čo o vzdelávaní povedali účastníci, ktorí ho zažili? "Chcem vyzdvihnúť prácu lektoriek, ktoré ma vtiahli do témy tým, ako boli prirodzené, autentické, erudované a presvedčené o vízii kariérneho poradenstva.“ Prihlasovací formulár, informácie o obsahu a [...]

23 októbra, 2020|Tags: , |

Webinár – Program Zippyho kamaráti

Aktuálna situácia v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu poukázala na obrovskú potrebu práce s emóciami. VÚDPaP v rámci postupného predstavovania inovatívnych nástrojov podpory práce s dieťaťom a jeho rodinou prichádza s programom Zippyho kamaráti. Predstavíme vám nástroj na zvyšovanie odolnosti, a zároveň rozširovanie zručností potrebných na zvládanie náročných situácií, schopnosť samostatného riešenia, riešenia konfliktov, ale aj vnímania a chápania zmien.  Program je súčasťou databázy inovácií na NP [...]

22 októbra, 2020|Tags: , , |

Ako utužiť vzťahy v tomto náročnom období?

„Môj trojročný syn, ktorý pre mimoriadne opatrenia od augusta nevidel starých rodičov, sa ma pýta, či ho už neľúbia, keď nás nenavštevujú,“ píše nám poslucháčka nášho podcastu Nahlas o deťoch. Ako mu to vysvetliť? A ako stmeliť rodinné vzťahy v tomto náročnom období? Vypočujte si náš nový podcast. Vaše otázky radi privítame na adrese nahlasodetoch@vudpap.sk

19 októbra, 2020|

Zostrih z webinára “Dištančné vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii”

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dištančné vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím v školskej inklúzii. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, pozrite si ho tu:

19 októbra, 2020|

Odporúčania pre školy, v ktorých sa vzdelávajú žiaci s poruchou sluchu formou individuálnej integrácie

Žiaci so sluchovým postihnutím, ktorí sú vzdelávaní formou individuálnej integrácie v školách hlavného vzdelávacieho prúdu, si z dôvodu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyplývajúcich z poruchy sluchu, oslabenej úrovne reči a komunikácie, vyžadujú v procese učenia podporu, pomoc a pravidelnú spätnú väzbu. Zvládnuť spôsob práce s takýmto žiakom je pre učiteľa, aj samotného nepočujúceho žiaka náročný aj v bežnom režime. V súčasnom období sú podmienky na vzdelávanie tejto skupiny žiakov ešte náročnejšie [...]

17 októbra, 2020|

ZVEREJŇUJEME DATABÁZU INOVÁCIÍ

V databáze inovácií nájdete zhromaždené inovatívne nástroje, programy, kompenzačné pomôcky a študijné materiály. Databáza slúži ako podporný nástroj pedagogických a odborných zamestnancov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme výchovného poradenstva a prevencie a aplikáciu multidisciplinárneho prístupu. ☝️Ku každej inovácii pre vás pripravujeme webinár alebo podcast. Zároveň sa sami môžete zapojiť do tvorby databázy zverejnením svojej inovácie. Všetky informácie a prvé zverejnené inovácie, ktoré budú neustále pribúdať, nájdete na ➡️ www.vudpap.sk/institut-inovacii

16 októbra, 2020|

Posudzovanie školskej pripravenosti detí zo SZP/MRK – pre CPPPaP

Posudzovanie školskej pripravenosti detí zo SZP/MRK – pre CPPPaP 29.10.2020 o 13:30 (trvanie cca 60 minút) Lektori: PhDr. Eva Farkašová, CSc., PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc., PhDr. Bronislava Kundrátová   Popis: Posudzovanie dosiahnutej úrovne psychického vývinu v predškolskom veku u detí zo SZP/MRK je diskutabilné samo osebe. Navyše, ak má ísť o posúdenie ich pripravenosti na školské vzdelávanie. Očakávame, že situáciu môže do istej miery zlepšiť zavedenie povinnej predškolskej prípravy. Problémom u týchto detí je najmä [...]

15 októbra, 2020|

Možnosť zakúpenia si psychologických testov

Milé kolegyne, milí kolegovia! V snahe uľahčiť vašu prácu, ponúkame možnosť zakúpiť si u nás psychologické testy. Ide o tie, o ktoré ste prejavili najväčší záujem. Kontaktujte nás mailom na adrese: kniznica@vudpap.sk a bližšie informácie na tel.č.: 02/4488 8313.  

10 októbra, 2020|

Študentská konferencia 3xKAM

PROGRAM REGISTRÁCIA (do 19.10.2020) Opatrenia sa sprísnili, a tak prichádzame s novinkou, ktorou je bezplatná online študentská konferencia. Študentom prinesie širokú paletu tém, z ktorých si budú môcť vybrať tie webináre (v každom bloku 3 paralelné témy), ktoré sa im najviac hodia do ich konkrétneho kariérneho smerovania. Hlavné bloky konferencie pokrývajú témy: Na čo nám je psychológia? Dieťa so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami Kvalita v poradenstve Dieťa v [...]

6 októbra, 2020|

Moje dieťa stále nechce chodiť do škôlky. Čo s tým?

Sú deti, ktoré si ani po mesiaci nezvykli na škôlku. Na adresu nahlasodetoch@vudpap.sk nám napísala mamička, ktorá rieši presne tento problém. Jej dcérka pred škôlkou stále plače a odmieta vojsť do triedy. Vypočujte si náš najnovší podcast Nahlas o deťoch.

2 októbra, 2020|

Čo je nové vo VÚDPaPe? Dozviete sa v našom novom októbrovom Newslettri

V novom čísle sa dočítate: o možnosti prihlásiť sa na dlhodobé špecializované vzdelávanie v supervízii, predstavíme Vám Inštitút inovácií, dočítate sa o možnosti registrácie na našu konferenciu Dieťa v ohrození a hlasovania za Osobnosť poradenstva, priblížime Vám jednotlivé sekcie konferencie, študenti sa dozvedia podrobnosti o pripravovanej študentskej online konferencii s názvom 3×KAM, na ktorú sa zároveň môžu registrovať, budete mať možnosť podeliť sa s nami o obraz Vášho života v [...]

1 októbra, 2020|
Load More Posts

Kategórie

Go to Top