»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+02:00

AKTUALITY

Registračný formulár konferencie Dieťa v ohrození 2019

Ste študent? Ste vítaný na našej medzinárodnej konferencii Dieťa v ohrození, ktorá sa bude konať v dňoch 7. - 8.11.2019 v stredisku SÚZA v Bratislave. Pre študentov (denných aj externých) a doktorandov ponúkame za oba dni zvýhodnený registračný poplatok 10 eur. https://forms.gle/h2FGNvF6JAj4nvbK9

september 19th, 2019|

Prihláška na medzinárodnú vedeckú konferenciu Dieťa v ohrození 2019

Stále máte možnosť sa prihlásiť na medzinárodnú odbornú konferenciu Dieťa v ohrození. Prihlasovací formulár sa Vám zobrazí po kliknutí na link: https://forms.gle/dypnti1PW54XNJxw6 Informácie o konferenčnom poplatku nájdete tu:

september 18th, 2019|

VÚDPaP je súčasťou projektu Lokalizuj

4 - 5. septembra 2019 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu „Localized It“ / „Lokalizuj“ v portugalskom prímorskom meste Figuiera da Foz, nakoľko išlo o jednu z 22 samospráv, ktoré v projekte aktívne participovali. Slovensko bolo zapojené v projekte prostredníctvom VÚDPaP a OZ Prevencia V&P. Počas konferencie manažéri projektu z jednotlivých krajín zosumarizovali vlastné skúsenosti a zapojenosť v projekte. Predstavená bola aj evaluačná správa projektu, na ktorej sa podieľali aj [...]

september 5th, 2019|

Nová zmluva k národnému projektu VÚDPaP (NP ŠTANDARDY)

Nová zmluva k národnému projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce (NP ŠTANDARDY). Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv od 23.8.2019. Zmluva nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tzn. 24.8.2019 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4168319&l=sk . VÚDPaP sa stal plnohodnotným prijímateľom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ v celkom objeme 18 100 644,80 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho [...]

august 30th, 2019|

Ako pripraviť deti na prvé školské dni?

Ako pripraviť deti na prvé školské dni? Do akej miery im my - dospelí môžeme príchod do škôl uľahčiť? V Rádiu Slovensko radila na konci prázdnin naša psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0020/002017/00201795-1.mp3 Zdroj: https://slovensko.rtvs.sk/

august 28th, 2019|Tags: , , |

Pozývame vás na SVETOVÝ KONGRES V BRATISLAVE – KARIÉROVÉ PORADENSTVO PRE INKLUZÍVNU SPOLOČNOSŤ

Už čoskoro, 11.-13. septembra, sa v Bratislave koná výnimočná udalosť. Na výročnej konferencii Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva sa zíde viac ako 400 prevažne zahraničných, ale aj domácich  vedcov, praktikov a tvorcov politík z oblasti kariérového poradenstva. Sme radi, že aj VÚDPaP je partnerom konferencie. Registrácia je možná pre slovenských   účastníkov do konca týždňa! Program v plenárnej miestnosti bude  simultánne tlmočený aj do slovenčiny. Viac informácií na adrese: [...]

august 26th, 2019|

Pozvánka a prihláška na medzinárodnú odbornú konferenciu DIEŤA V OHROZENÍ 2019

V dňoch 7.11.-8.11.2019 bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizovať v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, UNESCO a Slovak Telekom, v poradí už XXVIII. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Tento rok sa budeme venovať téme inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii. Konferencia je zameraná najmä na výmenu odborných skúseností medzi domácimi i zahraničnými expertmi vrátane prezentácie výsledkov práce Výskumného ústavu [...]

august 21st, 2019|

Súťaž o lístky na medzinárodnú konferenciu “Dieťa v ohrození” 2019

Máme pre vás prekvapenie a súťaž o vstupenky na našu mimoriadnu konferenciu Dieťa v ohrození, ktorá bude 7. - 8. novembra 2019 v Bratislave. Tu sú dvaja prví hostia, ktorí na nej vystúpia. Zdieľajte tento status z našej Facebookovej stránky a jeden z vás získa dve voľné vstupenky na atraktívny program.

august 2nd, 2019|

Školská dochádzka u nás a v zahraničí

Ako prvé začínajú deti chodiť do školy na Malte a v Anglicku (od 4-5 rokov). V Bulharsku a Chorvátsku sa začína základné vzdelávanie detí vo veku 7 rokov. V čom sú pozitíva a negatíva? Ako Európska únia posudzuje Slovensko a ako hodnotí naše vzdelávanie? Dozviete sa v nasledujúcom článku, ktorý je síce v angličtine, je však veľmi podnetný. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/kd_ecec_2019_report_en.pdf

júl 22nd, 2019|

Nezmeškajte naše prvé tohtoročné číslo časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Tentokrát s novou redakčnou radou a s novými témami!

O obsahu aktuálneho čísla porozpráva vo videu priamo šéfredaktor časopisu  Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. Aké sú skúsenosti matiek s výchovou detí s ADHD?  Prečítajte si zaujímavý pohľad na to, čo najviac trápi mamy, ktorých deti trpia poruchami pozornosti? Je to prístup škôl, lekárov, alebo aj nezáujem vlastnej rodiny, špeciálne partnerov? Článok pre veľký záujem odomykáme. Psychológia a patopsychológia dieťaťa vychádza dvakrát do roka. Časopis si môžete objednať e-mailom: kniznica@vudpap.sk [...]

júl 17th, 2019|

Zasadnutie komisie rozvojových projektov

Dnes boli zverejnené výsledky výziev: „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“, „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“ a „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ na webovom sídle ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2019/ https://www.minedu.sk/zvysenie-efektivity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-2019/ https://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/

júl 15th, 2019|

Oznámenie o vydaní a zverejnení usmernenia

Dňa 25. 06. 2019 bolo na webovom sídle MŠVVaŠ SR  zverejnené usmernenie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl alebo športových tried, ktoré   bolo odoslané vedúcim odborov školstva okresných úradov v sídle krajov na účel usmernenia materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v ich územnej pôsobnosti. Priamy odkaz: http://www.minedu.sk/data/files/8892_sportove_skoly_usmernenie.pdf

jún 25th, 2019|
Load More Posts

Kategórie