KONZULTÁCIE ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Výskumný zamestnanec – špeciálny pedagóg Mgr. Martin Kmeť 02 4342 0973 martin.kmet@vudpap.sk
Odborná zamestnankyňa – pedagogička  Mgr. Jana Kružliaková 02 4488 1649 jana.kruzliakova@vudpap.sk