Lektor: Mgr. Martin Kmeť

Obsah seminára: Tvorba IVVP. Náčrt štandardného IVVP z pohľadu obsahu a niektorých používaných úprav. Legislatívne ukotvenie. Možné limity a princípy jeho realizácie pre žiakov so ŠVVP. Zážitková aktivita a možnosť diskutovať ku konkrétnym/vlastným prípadom z praxe v rámci konzultačného bloku. Predstavenie skríningového nástroja na zisťovanie porozumenia čítania v slovenskom jazyku a jeho použitia. Čítať viac.