V dnešnom podcaste máme ambíciu ponúknuť Vám východiská individuálnej psychológie a možnosti ich používania pri práci s deťmi a žiakmi. Individuálna psychológia ponúka koncepciu Rudolfa Dreikursa, ktorý popísal chybné ciele správania dieťaťa a žiaka, spôsob ako porozumieť tomuto správaniu a reagovať na neho takým spôsobom, aby sme zastavili dosahovanie chybných cieľov.

  • odpovedá Barbora Petrisková
  • pýta sa Darina Mikolášová
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím