Aktuality2022-06-06T14:42:28+02:00
Zdroje pre odborných a pedagogických zamestnancov, ale aj deti a rodičov k situácii na Ukrajine nájdete na odkaze:
https://vudpap.sk/krizova-intervencia
Ak ste rodič, ktorý potrebuje poradiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailu: potrebujem-poradit@vudpap.sk.

Špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie poskytujeme v pondelok, utorok a stredu od 10:00-15:00 na čísle 0910 234 860.

Do DCVV sa môžete objednať telefonicky na číslach 02/44 88 16 49; 0910 186 698.

Ako zvládať rôzne náročné situácie si môžete vypočuť aj v našich podcastoch Nahlas o deťoch
(Spotify, Soundcloud a ďalšie) www.vudpap.sk/podcasty/.

Vyhlasujeme v poradí už 4. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny

Pokračujeme v Oceňovaní výnimočných osobností poradenstva za rok 2022 aj v nasledujúcom roku 2023. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, v rámci konferencie Dieťa v ohrození: aby pomoc prišla včas, ktorej nosnou témou bude Prevencia, vyhlasuje v poradí už 4. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva pre deti a ich rodiny. Vaše nominácie nám zasielajte prostredníctvom formulára TU v dvoch kategóriách: Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva. Ocenenie sa udeľuje výnimočným osobnostiam zo [...]

30 novembra, 2022|

Ako pracovať s deťmi s poruchou príjmu potravy

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko pokračujeme na tému poruchy príjmu potravy spolu so psychologičkou Mgr. Karin Gálovou, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako interná expertka v rámci tímu národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a tiež pracovala ako poradenská psychologička v zariadení poradenstva a prevencie. Rozprávať sa budeme o zdravotných ťažkostiach, ktoré sa spájajú s poruchami príjmu potravy, ale tiež o odporúčaných postupoch pri [...]

30 novembra, 2022|Tags: , |

Zverejňujeme materiály v téme Vývinové poruchy učenia

Dnes prinášame odborný postup s názvom Dysortografia – diagnostika, intervencie a dve skúsenosti multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom Žiak s vývinovými poruchami učenia – dyslexia a Multidisciplinárny prístup u klienta s vývinovými poruchami učenia a poruchou pozornosti ADD (Attention deficit disorder) Pre zistenie príčin zlyhávania žiaka v škole je potrebné odborné diagnostické vyšetrenie. Prvý, kto si všimne, že žiak má problém,  je učiteľ, prípadne rodič. Učiteľ môže v rámci činnosti podpornej úrovne 1. stupňa poskytnúť [...]

29 novembra, 2022|

Aké hračky sú vhodné pre deti? časť 1.

Včera sme zapálili prvú adventnú sviečku a ak premýšľate nad vianočnými darčekmi pre svoje deti, určite vám padne vhod náš aktuálny podcast. Ako vybrať vhodné hračky? A nemajú ich naše deti priveľa? Zhovárame sa so psychologičkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Luciou Lenickou. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Lucia Lenická

28 novembra, 2022|Tags: , |

Poruchy príjmu potravy

V Odborne na slovíčko sa vraciame k sérii podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam a odporúčaniam, ako s nimi môžu pedagogickí a odborní zamestnanci pracovať. Dnešnou témou budú poruchy príjmu potravy. Rozprávať o nich bude psychologička Mgr. Karin Gálová, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako interná expertka v rámci tímu národného projektu „Usmerňovať pre prax“, a tiež pracovala ako poradenská psychologička v zariadení poradenstva a prevencie. V podcaste [...]

23 novembra, 2022|Tags: , |

Predlžujeme výzvu na dobrovoľníkov do konca decembra 2022!

Staň sa jedným zo 4 dobrovoľníkov/dobrovoľníčok v rámci projektu Európskeho zboru solidarity a stráv 12 mesiacov vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie! Ak sa zaujímaš sa o duševné zdravie, psychológiu alebo príbuzné odbory, ak chceš získať praktické skúsenosti s prácou s deťmi, výskumom či manažmentom národných projektov, tak si tým najvhodnejším kandidátom, kandidátkou na dobrovoľnícku službu. Vďaka dobrovoľníctvu vo VÚDPaP-e si rozvinieš profesijné a osobnostné zručnosti a podporíš svoje budúce uplatnenie sa na [...]

22 novembra, 2022|

Otcovská dovolenka

Od prvého novembra majú muži možnosť ísť na platenú otcovskú dovolenku. Okrem toho sa zaviedla aj možnosť poberať materské napríklad pre policajtov a hasičov. Dokáže každý otec zostať na otcovskej dovolenke alebo sú kategórie mužov, ktorí túto možnosť nebudú chcieť využiť? Na čo sa majú muži pripraviť pred nástupom na otcovskú dovolenku? Hovoríme so psychologičkou Mgr. Beátou Sedlačkovou. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička Mgr. Beáta Sedlačková [...]

21 novembra, 2022|Tags: , |

Rozvoj akceptácie rozmanitosti prostredníctvom vzťahovej a sexuálnej výchovy

V podcaste Odborne na slovíčko pokračujeme v téme, ktorá sa týka LGBTI+ ľudí a dnes sa dozviete, čo znamená vzťahová a sexuálna výchova a ako môžu pedagogickí a odborní zamestnanci zvýšiť akceptáciu rôznorodých skupín či už na samotnej pôde školy, ale i v komunikácii s rodičmi detí a žiakov. Zistíte, akú výchovnú rolu má rodina a škola v téme vzťahov a sexuality, ale aj námety ako môžeme skvalitniť takéto vzdelávanie v edukačnom a poradenskom procese. Hostkou bude MgA. [...]

16 novembra, 2022|Tags: , |

Webinár – Starostlivosť o seba v pomáhajúcich profesiách (opakovanie)

Na základe vysokého záujmu opakujeme zážitkový webinár, ktorý sa bude venovať tomu, ako pod tlakom starostlivosti o druhých nezabúdať na seba. Účastníci budú mať možnosť cez zážitkovú aktivitu preskúmať ich individuálne vnútorné zdroje, ktoré im pomáhajú zvládať záťažové situácie. Webinár môže byť inšpiráciou, ako sa pri bežnom kolobehu školského roka nenechať pohltiť  vysokým tempom práce a namiesto toho viac vnímať vlastné hranice a nezabúdať na starostlivosť o samého seba. Starostlivosť [...]

15 novembra, 2022|

ZVEREJŇUJEME NOVÝ DOKUMENT Praktický manuál pre podporu žiakov so ŠVVP pri prechode na SŠ bežného typu!

Pomaly sa blíži nielen čas Vianoc, ale aj čas podávania prihlášok na stredné školy. Ako postupovať pri zaraďovaní žiakov so ŠVVP do bežných škôl? Aké sú ich možnosti? Aké sú podmienky jednotlivých odborov? Na čo nezabudnúť a na čo si dať pozor? Odpovede na všetky tieto a mnoho ďalších otázok nájdete v našom najnovšom dokumente „Praktický manuál pre podporu žiakov so ŠVVP pri prechode na SŠ bežného typu“. Autorky sa v [...]

15 novembra, 2022|

Agresivita v deťoch a mladých ľuďoch

Začiatkom novembra zaútočil  na svojich spolužiakov 16 ročný študent Strednej odbornej školy v Novákoch. Len pár dní predtým priniesol do školy sekeru s úmyslom vraždiť aj 14-ročný chlapec v okrese Gelnica. Vraždu dvoch queer ľudí na Zámockej ľudí v Bratislave mal na svedomí 19- ročný študent gymnázia pre nadané deti. Prečo v našich deťoch rastie agresivita?  Odpovedá psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a psychopatológie PhDr. Eva Smiková, PhD. Pýta sa: Darina Mikolášová Odpovedá: psychologička PhDr. [...]

14 novembra, 2022|Tags: , |

Prinášame skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom: Transrodový klient v procese zmeny pohlavia.

K odbornému postupu Deti a mladí ľudia s transrodovou identitou a rodovo rozmanití v edukačnom aj poradenskom procese dopĺňame skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom: Transrodový klient v procese zmeny pohlavia. K odbornému postupu Vývinové poruchy učenia – diagnostika dopĺňame skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe s názvom: Kvalitná diagnostika si vyžaduje čas. Všetky odborné postupy a skúsenosti si môžete pozrieť TU.

9 novembra, 2022|

Transrodová identita a rodovo rozmanití v edukačnom a poradenskom procese

Nasledujúce dva týždne v podcaste Odborne na slovíčko prerušujeme sériu podcastov, ktoré sa venujú rôznym diagnózam. V súvislosti s nedávnymi udalosťami v Bratislave si predstavíme jeden z mnohých odborných postupov, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vydáva ako podporné odborné dokumenty pre pedagogickú a odbornú prax vo forme návodov pri poskytovaní odbornej starostlivosti vo vybraných témach. Hostkou bude psychologička PhDr. Hana Smitková, PhD., ktorá pracuje vo Výskumnom ústave [...]

9 novembra, 2022|Tags: , |

Moje dieťa má inú sexuálnu orientáciu

PhDr. Hana Smitková, PhD. je externou expertkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a dlhodobo sa venuje psychologickému prežívaniu LGBTI komunity. V aktuálnom podcaste vysvetľujeme, čo je to coming out a ako by mali rodičia reagovať, ak sa im s inou sexuálnou orientáciou zdôverí dieťa. Budete počuť žiaľ aj to, že mnohí túto informáciu neprijmú: „Nezriedka sa stáva, že rodič vyženie svoje dieťa z domu. Výnimkou nie je ani [...]

7 novembra, 2022|Tags: , |

MŠVVaŠ SR zverejnilo príručku Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie

MŠVVaŠ SR zverejnilo príručku Prevencia a riešenie šikanovania – sprievodca pre školské prostredie, ktorú vypracoval VÚDPaP v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. Stiahnite si ju na odkaze: https://www.minedu.sk/data/att/24745.pdf

7 novembra, 2022|

Categories

Go to Top