Zistite viac o výskume realizovanom národným projektom VÚDPaP „Usmerňovať pre prax“ v podcaste s psychologičkou Petrou Ferenčíkovou, alebo si prečítajte krátke zhrnutie podcastu v tomto článku.

Od apríla roku 2020, kedy sme začali mapovať dopady pandémie, až do mája tohto roka neustále klesá osobná pohoda rodičov aj detí. V tretej vlne môže deťom aj ich rodičom pomôcť podporná sieť (odborníkov i v rodine), či zachovanie otvorených škôl.

Ako na duševné zdravie rodičov vplýva zatvorenie škôl? 

Na vnímanie dištančného vzdelávania sme sa pýtali v prvej vlne a aj od septembra minulého roka. Rodičia vyjadrili názor, že na dištančné vzdelávanie neboli pripravení. 60% rodičov sa vyjadrilo, že im chýbali pomôcky a materiály, kontakt s učiteľmi, rodičom detí so špeciálnymi potrebami aj kontakt s odborníkom. Hoci väčšina našich respondentov boli vysokoškolsky vzdelaní rodičia, až 30% sa cítilo nekompetentne počas zabezpečovania dištančného vzdelávania ich detí.
Preto, ak chceme niekedy premýšľať o dištančnom vzdelávaní, okrem prípravy škôl a žiakov je nevyhnutné do tejto prípravy zahrnúť aj rodičov. 

V súvislosti so zavretím škôl bol u rodičov prítomný strach nie len o fyzické, ale aj duševné zdravie ich detí – strach o vplyv obmedzených sociálnych kontaktov so spolužiakmi a učiteľmi, strach o prospech v škole a zvládanie učiva, ale aj o celkové prežívanie dieťaťa v pandemickej situácii. Tieto obavy sa pridali k obavám z finančnej, či spoločenskej situácie.
Dieťaťom vnímaný stres rodiča však zvyšuje aj stres u dieťaťa – dokonca môže dieťa ovplyvniť viac, ako jeho vlastný stres a strach z pandémie.

Aké hodnoty sme zistili o duševnom zdraví detí?

Deti, podobne ako rodičia, prežívali obavy zo straty sociálnych kontaktov, či nezvládnutia školských povinností.
Z mája tohto roka máme čísla o tom, koľko percent detí sa nachádzalo v hraničnom pásme depresivity a úzkosti a tie čísla sú naozaj vysokéZo 466 detí navštevujúcich základné školy sa u vyše 30% mohli identifikovať depresívne symptómy, u takmer 25% úzkostné symptómy. Takmer 30% pociťovalo osamelosť, vyše polovica pocit znudenia. V jeho dôsledku sa zvýšil čas strávený na mobile a internete, znížila fyzická aktivita a tým sa aj prehĺbili ďalšie negatívne dopady na ich prežívanie. 

Zistite viac v podcaste: https://vudpap.sk/podcast-ako-prezivaju-pandemiu-rodicia-a-ako-deti/