V rámci webinára sa zameriame na stručnú charakteristiku recepčných i produkčných komunikačných zručností a ponúkneme námety na aktivity, ktorými môžeme u dieťaťa uvedené zručnosti rozvíjať aj v domácom prostredí.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím