Pripravili sme tipy pre tínedžerov, ako zvládnuť aktuálnu mimoriadnu situáciu.