Iné usmernenia2020-06-06T23:01:30+02:00

INÉ USMERNENIA

Metodické usmernenie CPPPaP a CŠPP v oblasti posudzovania školskej pripravenosti v čase prerušenia prevádzky školských zariadení

27 apríla, 2020|

Kategórie

Go to Top