»»Metodické usmernenia
Metodické usmernenia2019-05-27T14:21:37+02:00

METODICKÉ USMERNENIA

Niektoré články sú presmerované na stránky MŠVVaŠ SR

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP a CŠPP

apríl 30th, 2019|

Load More Posts

Kategórie