Home»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+02:00

AKTUALITY

Čo je cieľom národného projektu Štandardy? Odpovedá obsahová manažérka Mgr. Paulína Nekorancová, PhD.

Ktoré hlavné aktivity sú súčasťou národného projektu? Národný projekt máme koncipovaný do jednej hlavnej aktivity – Vytvorenie a zavedenie štandardov v systéme výchovného poradenstva a prevencie (VPaP). Stojí na štyroch „nohách“ – podaktivitách. Prvá z nich – Tvorba štandardov - má cieľ vytvoriť, overiť a multiplikovať štandardy minimálnej kvality pre efektívne fungujúci systém VPaP založený na multidisciplinárnom prístupe pre inklúziu. To znamená, že vytvoríme to, čo v súčasnom systéme VPaP najviac chýba – jednotný [...]

17 októbra, 2019|

Predstavujeme vám nového projektového manažéra nášho národného projektu Štandardy – Mgr. Matúša Ferenčíka

“Cesta, vedúca na pozíciu hlavného projektového manažéra, bola plná milých náhod, za ktoré som veľmi vďačný,” tvrdí Mgr. Matúš Ferenčík, ktorý je “hlavou” národného projektu. Do Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie nastúpil v auguste  a priznáva, že  téma inklúzie je mu veľmi blízka. Želá si, aby sa čím skôr zmenil systém poradenstva a aby  sme mohli deťom a rodinám ponúknuť komplexnú a včasnú pomoc v každom kúte Slovenska. [...]

17 októbra, 2019|

Cochemská prax na súdoch

Koncom septembra sa uskutočnilo  Interdisciplinárne stretnutia odborníkov, ktorí podporujú pilotný projekt v oblasti rodinno-právnej agendy na niektorých súdoch v Bratislavskom kraji. Zástupcovia súdov a odborníkov z jednotlivých profesií (sudca, advokát, prokurátor, psychológ, mediátor, sociálny pracovník, poradca a i.), ktoré majú priamy dosah na riešenie poručenských sporov, sa stretli na pôde Slovenskej advokátskej komory. Stretnutie bolo vyústením snahy o vytvorenie priestoru pre efektívnu výmenu informácií medzi jednotlivými odborníkmi z Bratislavského kraja, [...]

12 októbra, 2019|

VÚDPaP na multidisciplinárnom vzdelávaní v Malackách

7.10.2019 sa v Malackách uskutočnilo multidisciplinárne vzdelávanie, organizované v rámci Národného projektu ,,Podpora ochrany detí pred násilím“ koordinátorom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny JUDr. Moravčíkom. Psychológovia, špeciálni a sociálni pedagógovia, triedni učitelia, sociálni pracovníci a vychovávatelia z rôznych inštitúcií (CPPPaP, ZŠ, Reedukačné centrum, Centrum pre deti a rodiny, ÚPSVaR), sa vzdelávali v oblasti násilia, páchaného na deťoch, jeho identifikácie, eliminácie resp. prevencie. Lektorka PhDr. Eva Smiková, PhD.  interaktívnymi  a zážitkovými metódami predstavila účastníkom efektívne stratégie prevencie [...]

7 októbra, 2019|

VÚDPaP na medzinárodnej konfencii o sociálnej patológii detí a mládeže

Na pôde Univerzity sv. Alžbety v Bratislave sa  konala medzinárodná konferencia , na ktorej sa stretli odborníci z viacerých rezortov a diskutovali o sociálnej patológii a sociálnych determinantoch u detí a mládeže. Konferenciu otvoril profesor Vladimír Krčméry, privítal zahraničných hostí profesora Westa a Szydlowski, ktorí  pokračovali  prednáškou o sociálnej patológii z globálneho hľadiska. Priblížili skutočnosť, že v mnohých krajinách sveta vyrastajú deti bez rodičov v neprijateľných sociálnych podmienkach. Na túto tému nadviazala Monika Nová, ktorá hovorila o pracovnej migrácii [...]

3 októbra, 2019|

Trauma v detstve…čo ďalej?

25.9.- 26.9.2019 sa konala konferencia  „Trauma v detstve...čo ďalej“, ktorú  organizovalo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Počas dvojdňového rokovania sa účastníci mohli oboznámiť  so súvislosťami  medzi všetkými formami  traumatizácie,  spôsobenými násilím a zanedbávaním zažitým v detstve a psychickými a psychosomatickými syndrómami, pozorovateľnými v dospelosti, ktoré v úvode konferencie zadefinovali hlavní rečníci:  Prof. doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., MUDr. Natália Kaščáková, Mgr. Hana Bednaříková, PhDr. [...]

26 septembra, 2019|

Video (Yona Weiss): Myšlienky, ktoré odzneli na minuloročnej konferencii Dieťa v ohrození (2018)

Poďte si s nami zaspomínať na najzaujímavejšie myšlienky, ktoré odzneli na minuloročnej konferencii Dieťa v ohrození. Na tej tohtoročnej sa stretnete s ďalšími vzácnymi rečníkmi z celého sveta. Tešíme sa na vás 7.- 8.11.2019 v bratislavskom stredisku SÚZA. https://youtu.be/BsY-A7A3d2g

25 septembra, 2019|

„VÚDPaPáci“ sa spolu s kolegami z celého sveta zúčastnili v Bratislave podujatia hľadajúceho cesty poradenstva pre inkluzívnejšiu spoločnosť

V dňoch 11.-13.septembra sa v Bratislave konala výnimočná udalosť – 43. ročník celosvetového kongresu Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva (IAEVG). IAEVG je najstaršou a najväčšou medzinárodnou asociáciou v oblasti kariérového poradenstva, s viac ako 16 000 členmi. Konferencie sa zúčastnilo vyše 500 poradcov zo 46 krajín naprieč kontinentmi. Väčšinu účastníkov tvorili kariéroví poradcovia a psychológovia, pričom témou bolo „Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť“. Hlavným organizátorom bolo Združenie pre kariérové poradenstvo a [...]

24 septembra, 2019|

Návrat k diskusii VÚDPaP v Kníhkupectve Martinus očami moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej

Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli súčasťou našej diskusie v Kníhkupectve Martinus. Ďakujeme za to, že nám pomáhate otvárať nesmierne dôležité témy. Prečítajte si pohľad Zuzany Kovačič Hanzelovej, ktorá dnešnú diskusiu o inklúzii a systéme poradenstva na Slovensku moderovala. Zuzana Kovačič Hanzelová: Viem, že asi neobjavím Ameriku, ale moderovala som dnes diskusiu v Martinuse o inklúzii hendikepovaných detí, a to, čo som tam počula ma šokovalo, aj keď útržky [...]

23 septembra, 2019|

Diskusia v Martinuse: Funguje, či nefunguje na Slovensku systém poradenstva?

Nájdite si chvíľku a pozrite si záznam z našej diskusie v Martinuse na Obchodnej ulici v Bratislave. V otváraní dôležitých tém budeme samozrejme pokračovať. https://www.facebook.com/vudpap/videos/921560244874049/

23 septembra, 2019|Tags: , , |

Registračný formulár (pre študentov) konferencie Dieťa v ohrození 2019

Ste študent? Ste vítaný na našej medzinárodnej konferencii Dieťa v ohrození, ktorá sa bude konať v dňoch 7. - 8.11.2019 v stredisku SÚZA v Bratislave. Pre študentov (denných aj externých) a doktorandov ponúkame za oba dni zvýhodnený registračný poplatok 10 eur. https://forms.gle/h2FGNvF6JAj4nvbK9

19 septembra, 2019|

Prihláška na medzinárodnú vedeckú konferenciu Dieťa v ohrození 2019

Stále máte možnosť sa prihlásiť na medzinárodnú odbornú konferenciu Dieťa v ohrození. Prihlasovací formulár sa Vám zobrazí po kliknutí na link: https://forms.gle/dypnti1PW54XNJxw6 Informácie o konferenčnom poplatku nájdete tu:

18 septembra, 2019|

VÚDPaP je súčasťou projektu Lokalizuj

4 - 5. septembra 2019 sa uskutočnila záverečná konferencia projektu „Localized It“ / „Lokalizuj“ v portugalskom prímorskom meste Figuiera da Foz, nakoľko išlo o jednu z 22 samospráv, ktoré v projekte aktívne participovali. Slovensko bolo zapojené v projekte prostredníctvom VÚDPaP a OZ Prevencia V&P. Počas konferencie manažéri projektu z jednotlivých krajín zosumarizovali vlastné skúsenosti a zapojenosť v projekte. Predstavená bola aj evaluačná správa projektu, na ktorej sa podieľali aj [...]

5 septembra, 2019|

Nová zmluva k národnému projektu VÚDPaP (NP ŠTANDARDY)

Nová zmluva k národnému projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce (NP ŠTANDARDY). Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv od 23.8.2019. Zmluva nadobudla účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tzn. 24.8.2019 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4168319&l=sk . VÚDPaP sa stal plnohodnotným prijímateľom nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ v celkom objeme 18 100 644,80 €. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho [...]

30 augusta, 2019|
Load More Posts

Kategórie