»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+02:00

AKTUALITY

Asistenti učiteľa

Tento metodický pokyn upravuje postup riaditeľa školy, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zriaďovateľa školy a okresného úradu v sídle kraja pri predkladaní požiadaviek škôl na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ak sa Vám nezobrazuje dokument, prosím znovu načítajte stránku

máj 9th, 2019|

Konferencia Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí

„Neexistuje problémové dieťa, iba dieťa s problémami“, tvrdí psychologička VÚDPaP - PhDr. Alena Kopányiová, PhD., po návrate z konferencie Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí, ktorá sa konala v Ríme. V dňoch 24.-25.4.2019 som sa zúčastnila v rámci projektu RAN (Radicalisation Awareness Network) pracovnej akadémie skupiny RAN YF&C (Mládež, rodina a komunita) s témou „Children growing up in an extremist enviroment“ (Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí) na pozvanie RAN skupiny pre mládež, rodinu a komunity. [...]

máj 9th, 2019|

Podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov

Oznamujem Vám, že Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ bola zverejnená na webovom sídle  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Link: http://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/). Zasadnutie komisie na vyhodnotenie žiadostí predložených v rámci tejto výzvy sa dá očakávať v mesiaci jún 2019. O presnom termíne Vás budeme informovať.

máj 9th, 2019|

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP a CŠPP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo predmetné Metodické usmernenie  školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie z dôvodu jasného vymedzenia zamerania na rozdielne cieľové skupiny centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno–pedagogického poradenstva v súlade so školským zákonom, v prospech klienta. Celé znenie metodického usmernenia nájdete TU.

apríl 30th, 2019|

Čo môžeme urobiť s radikalizáciou mládeže?

Narastajúce sympatie mladých ľudí k radikálnym skupinám, ako aj obťažujúce prejavy netolerancie celej spoločnosti sú veľmi znepokojujúce. Vnímame ich najmä v kontexte politického diskurzu o migrácii, sociálnych právach či rodovej rovnosti. Aj o tejto téme sa v týchto dňoch diskutuje na medzinárodnej konferencii Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia. V dnešnej dobre môžeme sledovať veľmi otvorené spochybňovanie hodnôt ľudských práv, tolerancie i demokracie, a to nielen mladými ľuďmi, ale v celej spoločnosti, vrátane [...]

marec 13th, 2019|

Konferencia súdnych znalcov aj s našimi psychologičkami

Konferencia súdnych znalcov aj s našimi psychologičkami „Únos detí – riešenie rozchodu medzinárodných manželstiev?“ -  to bol názov prednášky,  s ktorou vystúpili naše psychologičky PhDr. Eva Smiková, PhD. a  PhDr. Alena Kopányiová, PhD., na štvrtej konferencii  súdnych znalcov v Ostrave.  Téma vyvolala veľký ohlas a diskusiu. Naše odborníčky spracovali  problematiku únosov detí na základe odborných skúseností zo znaleckých posudkov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktoré sa týkali medzinárodných sporov rodičov o deti. Konferencia [...]

február 27th, 2019|

KomposyT

Poznáte náš poradenský a informačný systém Komposyt? Užitočné informácie si na ňom nájdu nielen odborníci, ale aj žiaci a rodičia. Kliknite a presvedčíte sa: https://komposyt.sk/

január 16th, 2019|

Prevencia pitia alkoholu u mladých na lokálnej úrovni. Projekt Lokalizuj!

V tomto predvianočnom čase diskutujeme aj v Taliansku. Ako sa dá realizovať prevencia pitia alkoholu u mladých na lokálnej úrovni? To bola téma projektu Lokalizuj! v dňoch 12. až 13. decembra v Palerme. za VÚDPaP diskutovali PhDr. Alena Kopányiová, PhD. a PhDr. Eva Smiková, PhD.

december 13th, 2018|
Load More Posts

Kategórie