»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+02:00

AKTUALITY

Špeciálne výsluchové miestnosti

29.5.2019 na Policajnej akadémii predstavili pilotnú špeciálnu výsluchovú miestnosť, do roku 2021 ich má byť 21 na celom Slovensku. Pracovníčky VÚDPaP PhDr. Eva Smiková, PhD., PhDr. Alena Kopányiová, PhD. sa v rámci medzirezortnej spolupráce podieľali na vytvorení metodických materiálov pre policajtov pre prácu v týchto miestnostiach. http://slovensko.rtvs.sk - reportáž, rozhovor s p. Kurilovskou je od 9,10 minúty

máj 29th, 2019|

O národnom projekte informovalo v nedeľu aj Rádio Slovensko

Národný projekt pre vytvorenie štandardov v systéme výchovného poradenstva a prevencie za približne 18 miliónov eur spustil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pomôže deťom s rôznymi fyzickými a mentálnymi ochoreniami v predškolskom veku, aby poradenstvo pre nich a ich rodičov bolo odbornejšie a profesionálnejšie. Následne by detí, keď pôjdu do škôl, mali byť úspešnejšie a to platí aj pre ich budúce zamestnanie. V téme pokračuje Ľudmila Jančigová: [...]

máj 20th, 2019|

Stretnutie odborníkov „18. Dobrotkov deň“

Dňa 11. apríla 2019 sa konalo vedecko – pracovné stretnutie odborníkov „18. Dobrotkov deň“, ktoré organizovala Katedra psychológie FiF UK v Bratislave, Ústav pre znaleckú činnosť v psychológii a psychiatrii, s.r.o v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou SLS. Prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CS. (1918-2002) pôsobil na UK vyše 50 rokov a postupne prednášal na lekárskej, filozofickej, pedagogickej a právnickej fakulte. Najmä jeho zásluhou je Rorschachova metóda pokladaná za alfu-omegu [...]

máj 17th, 2019|

Rozbieha sa národný projekt

Ako znížiť školskú neúspešnosť na Slovensku? Ako zvýšiť  kvalitu života detí prostredníctvom odborne zabezpečeného poradenského systému, ktorý uplatňuje multidisciplinárny prístup k dieťaťu a jeho rodine? To sú témy národného projektu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Výzvu na realizáciu národného projektu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 25. apríla 2019. V súčasnom  systéme  výchovy a vzdelávania na Slovensku chýbajú štandardy pre systém výchovného poradenstva a prevencie.  Ide o systémový nedostatok, prejavujúci sa zníženou [...]

máj 10th, 2019|

Asistenti učiteľa

Tento metodický pokyn upravuje postup riaditeľa školy, školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktorým je centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zriaďovateľa školy a okresného úradu v sídle kraja pri predkladaní požiadaviek škôl na pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Ak sa Vám nezobrazuje dokument, prosím znovu načítajte stránku

máj 9th, 2019|

Konferencia Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí

„Neexistuje problémové dieťa, iba dieťa s problémami“, tvrdí psychologička VÚDPaP - PhDr. Alena Kopányiová, PhD., po návrate z konferencie Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí, ktorá sa konala v Ríme. V dňoch 24.-25.4.2019 som sa zúčastnila v rámci projektu RAN (Radicalisation Awareness Network) pracovnej akadémie skupiny RAN YF&C (Mládež, rodina a komunita) s témou „Children growing up in an extremist enviroment“ (Deti vyrastajúce v extrémistickom prostredí) na pozvanie RAN skupiny pre mládež, rodinu a komunity. [...]

máj 9th, 2019|

Podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov

Oznamujem Vám, že Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ bola zverejnená na webovom sídle  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Link: http://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/). Zasadnutie komisie na vyhodnotenie žiadostí predložených v rámci tejto výzvy sa dá očakávať v mesiaci jún 2019. O presnom termíne Vás budeme informovať.

máj 9th, 2019|

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR k cieľovým skupinám v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – CPPPaP a CŠPP

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo predmetné Metodické usmernenie  školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie z dôvodu jasného vymedzenia zamerania na rozdielne cieľové skupiny centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie a centra špeciálno–pedagogického poradenstva v súlade so školským zákonom, v prospech klienta. Celé znenie metodického usmernenia nájdete TU.

apríl 30th, 2019|
Load More Posts

Kategórie