»Aktuality
Aktuality2019-06-21T21:59:52+01:00

AKTUALITY

Pozývame vás na SVETOVÝ KONGRES V BRATISLAVE – KARIÉROVÉ PORADENSTVO PRE INKLUZÍVNU SPOLOČNOSŤ

Už čoskoro, 11.-13. septembra, sa v Bratislave koná výnimočná udalosť. Na výročnej konferencii Medzinárodnej asociácie študijného a profesijného poradenstva sa zíde viac ako 400 prevažne zahraničných, ale aj domácich  vedcov, praktikov a tvorcov politík z oblasti kariérového poradenstva. Sme radi, že aj VÚDPaP je partnerom konferencie. Registrácia je možná pre slovenských   účastníkov do konca týždňa! Program v plenárnej miestnosti bude  simultánne tlmočený aj do slovenčiny. Viac informácií na adrese: [...]

august 26th, 2019|

Pozvánka a prihláška na medzinárodnú odbornú konferenciu DIEŤA V OHROZENÍ 2019

V dňoch 7.11.-8.11.2019 bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizovať v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, UNESCO a Slovak Telekom, v poradí už XXVIII. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Tento rok sa budeme venovať téme inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii. Konferencia je zameraná najmä na výmenu odborných skúseností medzi domácimi i zahraničnými expertmi vrátane prezentácie výsledkov práce Výskumného ústavu [...]

august 21st, 2019|

Súťaž o lístky na medzinárodnú konferenciu “Dieťa v ohrození” 2019

Máme pre vás prekvapenie a súťaž o vstupenky na našu mimoriadnu konferenciu Dieťa v ohrození, ktorá bude 7. - 8. novembra 2019 v Bratislave. Tu sú dvaja prví hostia, ktorí na nej vystúpia. Zdieľajte tento status z našej Facebookovej stránky a jeden z vás získa dve voľné vstupenky na atraktívny program.

august 2nd, 2019|

Školská dochádzka u nás a v zahraničí

Ako prvé začínajú deti chodiť do školy na Malte a v Anglicku (od 4-5 rokov). V Bulharsku a Chorvátsku sa začína základné vzdelávanie detí vo veku 7 rokov. V čom sú pozitíva a negatíva? Ako Európska únia posudzuje Slovensko a ako hodnotí naše vzdelávanie? Dozviete sa v nasledujúcom článku, ktorý je síce v angličtine, je však veľmi podnetný. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/kd_ecec_2019_report_en.pdf

júl 22nd, 2019|

Nezmeškajte naše prvé tohtoročné číslo časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Tentokrát s novou redakčnou radou a s novými témami!

O obsahu aktuálneho čísla porozpráva vo videu priamo šéfredaktor časopisu  Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. Aké sú skúsenosti matiek s výchovou detí s ADHD?  Prečítajte si zaujímavý pohľad na to, čo najviac trápi mamy, ktorých deti trpia poruchami pozornosti? Je to prístup škôl, lekárov, alebo aj nezáujem vlastnej rodiny, špeciálne partnerov? Článok pre veľký záujem odomykáme. Psychológia a patopsychológia dieťaťa vychádza dvakrát do roka. Časopis si môžete objednať e-mailom: kniznica@vudpap.sk [...]

júl 17th, 2019|

Zasadnutie komisie rozvojových projektov

Dnes boli zverejnené výsledky výziev: „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“, „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“ a „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019“ na webovom sídle ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2019/ https://www.minedu.sk/zvysenie-efektivity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-2019/ https://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/

júl 15th, 2019|

Oznámenie o vydaní a zverejnení usmernenia

Dňa 25. 06. 2019 bolo na webovom sídle MŠVVaŠ SR  zverejnené usmernenie k prijímaniu detí alebo žiakov do športových škôl alebo športových tried, ktoré   bolo odoslané vedúcim odborov školstva okresných úradov v sídle krajov na účel usmernenia materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v ich územnej pôsobnosti. Priamy odkaz: http://www.minedu.sk/data/files/8892_sportove_skoly_usmernenie.pdf

jún 25th, 2019|

Dostali sme ocenenie!

Pri príležitosti 12. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl sme v piatok získali pamätnú plaketu ako prejav vďaky za prácu na skvalitnení výchovno - vzdelávacej činnosti. Vážime si túto cenu od rodičovskej organizácie, lebo sú to predovšetkým rodičia a ich deti, ktorým poskytujeme odbornú starostlivosť. ĎAKUJEME!

jún 18th, 2019|

Psychologička: Deti sú agresívnejšie a boja sa rodičom zdôveriť

Správ o agresívnych tínedžeroch, ktorí dobodali nožom svojho spolužiaka alebo spolužiačku, bolo v posledných týždňoch viacero. "Deti sú agresívnejšie a boja sa rodičom zdôveriť," tvrdí v rozhovore psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. https://youtu.be/znZQiFJUjrE

jún 6th, 2019|

Informácie zo zahraničnej pracovnej ceste v Izraeli

V dňoch 28.5.2019.- 2.6.2019 sa PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. zúčastnila zahraničnej pracovnej cesty do Izraela . Na pozvanie riaditeľa mimovládnej organizácie Amuta Achla predniesla výsledky výskumu v oblasti multiprofesionálnej starostlivosti o deti a rodiny. Na konferencii sa prezentovali aj ďalší pracovníci mimovládnych organizácií z Izraela, poskytujúci pomoc rodinám s deťmi, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale aj viacerí zahraniční hostia. Odborný príspevok Dr. Kopčanovej Multiprofesionálna starostlivosť o rodiny v náročnej životnej situácii odznel v angličtine aj [...]

jún 2nd, 2019|

Špeciálne výsluchové miestnosti

29.5.2019 na Policajnej akadémii predstavili pilotnú špeciálnu výsluchovú miestnosť, do roku 2021 ich má byť 21 na celom Slovensku. Pracovníčky VÚDPaP PhDr. Eva Smiková, PhD., PhDr. Alena Kopányiová, PhD. sa v rámci medzirezortnej spolupráce podieľali na vytvorení metodických materiálov pre policajtov pre prácu v týchto miestnostiach. http://slovensko.rtvs.sk - reportáž, rozhovor s p. Kurilovskou je od 9,10 minúty

máj 29th, 2019|

O národnom projekte informovalo v nedeľu aj Rádio Slovensko

Národný projekt pre vytvorenie štandardov v systéme výchovného poradenstva a prevencie za približne 18 miliónov eur spustil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Pomôže deťom s rôznymi fyzickými a mentálnymi ochoreniami v predškolskom veku, aby poradenstvo pre nich a ich rodičov bolo odbornejšie a profesionálnejšie. Následne by detí, keď pôjdu do škôl, mali byť úspešnejšie a to platí aj pre ich budúce zamestnanie. V téme pokračuje Ľudmila Jančigová: [...]

máj 20th, 2019|
Load More Posts

Kategórie

Medzinárodná odborná konferencia
DIEŤA V OHROZENÍ 2019

Dní
Hodín
Minút
PRIHLASOVANIE ÚČASTNÍKOV JE UKONČENÉ

V dňoch 7.11.-8.11.2019 bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave organizovať v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, UNESCO a Slovak Telekom, v poradí už XXVIII. ročník odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Tento rok sa budeme venovať téme inklúzie a deťom v náročnej životnej situácii.

Konferencia je zameraná najmä na výmenu odborných skúseností medzi domácimi i zahraničnými expertmi vrátane prezentácie výsledkov práce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v tejto oblasti.

Termín prihlásenia účastníkov je najneskôr do 18.10.2019.

Záväzná prihláška na konferenciu TU | Pozvánka

Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva

Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva – to sú dve kategórie, v ktorých privítame vaše nominácie na ocenenie pre výnimočných ľudí v poradenstve. Oceňovať ich budeme na konferencii Dieťa v ohrození 7.11.2019. Koho z osobností poradenstva by ste nominovali vy? Hlasovať môžete TU.