Aktuálne vzdelávania2019-05-20T14:14:09+02:00

AKTUÁLNE VZDELÁVANIA

Model multidisciplinárnej starostlivosti

Lektorky: PhDr. Bronislava Kundrátová, Mgr. Beáta Sedlačková, Mgr. Viera Fedorová, PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc. Obsah seminára: Vyskúšajte si multidisciplinárny model starostlivosti, ktorý pozostáva z prieniku individuálnej práce viacerých odborníkov s dieťaťom s cielenou intervenciou v Diagnosticko-terapeutickej skupine a v Integrovanej skupine detí predškolského veku v duchu inkluzívnej pedagogiky. Čítať viac.

Tvorba a realizácia individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu (IVVP), prípadové konzultácie, skríningový nástroj čitateľskej gramotnosti

Lektor: Mgr. Martin Kmeť Obsah seminára: Tvorba IVVP. Náčrt štandardného IVVP z pohľadu obsahu a niektorých používaných úprav. Legislatívne ukotvenie. Možné limity a princípy jeho realizácie pre žiakov so ŠVVP. Zážitková aktivita a možnosť diskutovať ku konkrétnym/vlastným prípadom z praxe v rámci konzultačného bloku. Predstavenie skríningového nástroja na zisťovanie porozumenia čítania v slovenskom jazyku a jeho použitia. Čítať viac.  

VZDELÁVANIE PRE ODBORNÝCH A PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV CPPPaP a CŠPP V ROKU 2019

Bližšie informácie k jednotlivým seminárom nájdete v tabuľke po kliknutí na konkrétny názov seminára. Po kliknutí na termín vzdelávania budete presmerovaný na príslušný prihlasovací formulár.

Prihlasovanie bolo predĺžené do 6.3.2019.

Kategórie