Home»Články»metodické informácie

Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia zo dňa 11.2018

Od |2019-05-13T15:24:48+02:0013 mája, 2019|Kategórie: metodické informácie|

Komentáre vypnuté na Posudzovanie kognitívneho vývinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia zo dňa 11.2018

Usmernenia činnosti poradenských zariadení vo vzťahu k ich požiadavkám voči ZŠ v súvislosti s psychologickým vyšetrením žiaka so SZP zo dňa 20.4.2016

Od |2019-05-13T15:24:05+02:0013 mája, 2019|Kategórie: metodické informácie|

Komentáre vypnuté na Usmernenia činnosti poradenských zariadení vo vzťahu k ich požiadavkám voči ZŠ v súvislosti s psychologickým vyšetrením žiaka so SZP zo dňa 20.4.2016

Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa – V. Dočkal, E. Farkašová, B. Kundrátová, M Špotáková

Od |2019-05-13T15:21:10+02:0013 mája, 2019|Kategórie: metodické informácie|

Komentáre vypnuté na Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa – V. Dočkal, E. Farkašová, B. Kundrátová, M Špotáková

Usmernenie k realizácii prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality v rezorte školstva zo dňa 20.5.2014 v súlade s platnými POP na daný školský rok

Od |2019-05-13T15:16:45+02:0013 mája, 2019|Kategórie: metodické informácie|

Komentáre vypnuté na Usmernenie k realizácii prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality v rezorte školstva zo dňa 20.5.2014 v súlade s platnými POP na daný školský rok

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, zaradenie žiakov do nultého ročníka zo dňa 28.1.2013

Od |2019-05-13T15:15:39+02:0013 mája, 2019|Kategórie: metodické informácie|

Komentáre vypnuté na Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, zaradenie žiakov do nultého ročníka zo dňa 28.1.2013

Pôsobenie, zameranie a vykonávanie odbornej činnosti školského logopéda zo dňa 23.6.2011

Od |2019-05-13T15:14:07+02:0013 mája, 2019|Kategórie: metodické informácie|

Komentáre vypnuté na Pôsobenie, zameranie a vykonávanie odbornej činnosti školského logopéda zo dňa 23.6.2011

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov

Od |2019-05-13T15:13:24+02:0013 mája, 2019|Kategórie: metodické informácie|

Komentáre vypnuté na Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov

Kategórie

Go to Top