Home»Články»metodické usmernenia

Plošné otvorenie materských škôl a 1. stupňa základných škôl od 12.4.2021

2021-04-08T17:58:18+02:008 apríla, 2021|Kategórie: aktuality, usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19|

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informácie k návratu žiakov do škôl od 12. apríla 2021: plošne sa otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov, [...]

ROZHODNUTIE MINISTRA (8.3.2021)

2021-03-03T16:53:22+01:003 marca, 2021|Kategórie: aktuality, usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19|

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo rozhodnutie, účinné od 8.marca 2021. Sprísnené opatrenia tak budú platiť až od pondelka budúceho týždňa. Rozhodnutie dopĺňa rozhodnutie ministra z 8.2.2021 o [...]

Zverejňujeme Usmernenie pre Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie k povinnostiam v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním

2021-02-24T15:16:22+01:0024 februára, 2021|Kategórie: aktuality, usmernenia VÚDPaP|

V roku 2021 bolo zavedené povinné predprimárne vzdelávanie pre všetky deti. Zverejňujeme Usmernenie pre Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie vzhľadom na povinnosti, ktoré sa viažu s ich odbornou činnosťou v tejto [...]

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 8. 2. 2021

2021-02-06T15:55:11+01:006 februára, 2021|Kategórie: aktuality, koronavírus aktuality, rozhodnutia MŠVVaŠ SR, usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19|

Prečítajte si rozhodnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktoré je platné s účinnosťou od 8.2.2021. Podľa tretieho bodu bude obnovená aj prevádzka školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie v rozsahu vykonávania [...]

Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR sme vydali aktuálny metodický materiál

2021-01-15T14:29:34+01:0015 januára, 2021|Kategórie: aktuality, usmernenia VÚDPaP|Tags: , |

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie metodicky usmerňuje všetky zložky výchovného poradenstva, ako aj odborných zamestnancov v školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach. Na základe súčasne platných usmernení MŠVVaŠ SR [...]

Súčasné platné usmernenia MŠVVaŠ SR

2021-01-12T11:17:51+01:0012 januára, 2021|Kategórie: aktuality, usmernenia VÚDPaP|

Rekapitulujeme pre vás všetky nariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa týkajú mimoriadnej situácie. Pozrite si harmonogram  aj manuál návratu do škôl, ale aj rozhodnutie ministra školstva Branislava [...]

Metodické usmernenie CPPPaP, CŠPP a pedagogických a odborných zamestnancov na školách a v ŠVZ o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností

2020-12-21T12:02:43+01:0018 decembra, 2020|Kategórie: usmernenia VÚDPaP|

O procesných štandardoch Vo výchovnom poradenstve a prevencii v školstve nám chýba dôležitý oporný bod – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Procesné štandardy majú viesť k záruke, že deti [...]

Usmernenie pre CPPPaP a CSPP k pandemickým opatreniam

2020-12-18T00:07:41+01:0026 októbra, 2020|Kategórie: aktuality, koronavírus aktuality, metodické usmernenia, usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19|Tags: , , |

Milé kolegyne, milí kolegovia!  Pozrite si usmernenie k pandemickým opatreniam, ktoré v aktuálnej situácii platí pre zariadenia výchovného poradenstva. V súlade s predpisom č. 290/2020 Z. z. Uznesenie vlády [...]

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

2020-10-26T11:22:39+01:0026 októbra, 2020|Kategórie: koronavírus dokumenty, metodické usmernenia, usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19|Tags: , |

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. [...]

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020

2020-10-26T10:50:41+01:0026 októbra, 2020|Kategórie: aktuality, koronavírus aktuality, usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19|Tags: , , |

Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase [...]

Odporúčania pre školy, v ktorých sa vzdelávajú žiaci s poruchou sluchu formou individuálnej integrácie

2020-10-19T08:43:48+02:0017 októbra, 2020|Kategórie: aktuality, metodické usmernenia, usmernenia VÚDPaP|

Žiaci so sluchovým postihnutím, ktorí sú vzdelávaní formou individuálnej integrácie v školách hlavného vzdelávacieho prúdu, si z dôvodu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyplývajúcich z poruchy sluchu, oslabenej úrovne reči a komunikácie, [...]

Rozhodnutie ministra školstva o opatreniach pre školy (zo dňa 12.10.2020)

2020-10-14T12:07:50+02:0014 októbra, 2020|Kategórie: metodické usmernenia, usmernenia MŠVVaŠ SR v čase COVID-19|

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v [...]

Manuál pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva

2020-08-20T17:27:30+02:0020 augusta, 2020|Kategórie: aktuality, metodické usmernenia, usmernenia VÚDPaP|

Manuál pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva stanovuje základné prevádzkové podmienky pre špeciálne školy a pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie [...]

Načítať viac článkov

Categories

Go to Top