Home»Články»odborné podujatia»3xKaM - 2021 - prednášky

Multidisciplinárny prístup na škole – ako na to?

2022-04-08T13:12:04+02:0015 februára, 2021|Kategórie: 3xKaM - 2021 - prednášky|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Vďaka europrojektom prichádza momentálne do našich škôl 2000 nových odborných zamestnancov - školských psychológov a špeciálnych pedagógov. Častokrát sú to absolventi škôl začínajúci svoju [...]

Multidisciplinárny prístup v predprimárnom vzdelávaní

2022-04-08T13:12:34+02:0015 februára, 2021|Kategórie: 3xKaM - 2021 - prednášky|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Cieľom príspevku je priblížiť študentom multidisciplinárny prístup v prostredí MŠ. Autorky vychádzajú z formulárov dobrej praxe, s ktorými ako interné expertky pracujú vo VÚDPaP-e, [...]

Hľadanie a podpora rozvoja potenciálu dieťaťa – stratégie

2022-04-08T13:12:42+02:0015 februára, 2021|Kategórie: 3xKaM - 2021 - prednášky|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Ako dať viac autonómie v školskej triede, aby sa deti/žiaci naučili riadiť seba vo svojom živote, a pritom rešpektovať rozmanité potreby všetkých detí? Cieľom [...]

Kreatívne postupy pri rozvoji zručností pre riadenie kariéry

2021-02-18T19:38:55+01:0015 februára, 2021|Kategórie: 3xKaM - 2021 - prednášky|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Svet práce, do ktorého dospievajú dnešné deti a mladí ľudia, ponúka oveľa menej istoty ako kedykoľvek predtým a kladie tým zvýšené nároky na [...]

Inovácie v systéme VPaP

2022-04-08T13:13:22+02:0015 februára, 2021|Kategórie: 3xKaM - 2021 - prednášky|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Autorky v krátkosti predstavia filozofiu vytvárajúceho sa Inštitútu inovácií a priblížia 3 vybrané inovácie, ktoré reflektujú aktuálne potreby detí. Prvé dve inovácie Tréning fonematického [...]

Neviditeľné znevýhodnenia – žiaci s metabolickými poruchami

2022-04-08T13:13:27+02:0015 februára, 2021|Kategórie: 3xKaM - 2021 - prednášky|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Určite sa aj vy stretávate vo svojom okolí s množstvom rôznych typov a druhov znevýhodnení - od tých sociálnych až po zdravotné. Nie vždy [...]

Categories

Go to Top