Vizuálna spomienka na slávnostné podujatie s oceňovaním Osobnosti poradenstva 2021

2022-02-22T14:33:30+01:0022 februára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

Prinášame vám prierez oceňovania Osobnosti poradenstva vo fotografii, kedy oku nášho fotografa Adama Kováča neunikli kľúčové momenty, ale ani drobné detaily, ktoré podujatie dotvárali. [...]

Gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným na slávnostnom podujatí Osobnosti poradenstva 2021!

2022-02-22T09:38:38+01:0018 februára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

Už po tretí raz Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňoval Osobnosti poradenstva, ktoré nominovali ľudia z celého Slovenska. Srdečne gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným v kategóriách: Mladý talent poradenstva [...]

V Bratislave ocenia osobnosti poradenstva, ktoré pomáhali deťom počas pandémie

2022-06-30T09:27:55+02:0017 februára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

Už po tretí raz bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňovať Osobnosti poradenstva. Pôvodne malo byť oceňovanie súčasťou konferencie Dieťa v ohrození, ktorá sa však pre pandémiu presúva na obdobie, ktoré [...]

Už zajtra na slávnostnom podujatí vyhlásime mená víťazov oceňovania Osobnosti poradenstva 2021!

2022-06-30T09:30:54+02:0016 februára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

. Ako aj po minulé roky, aj tento ste mali možnosť nominovať výnimočné osobnosti pracujúce v systéme výchovného poradenstva a prevencie, a to v dvoch kategóriách: Osobnosť poradenstva a Mladý [...]

Poznáme finalistov kategórie Výnimočný prínos poradenského zariadenia v období pandémie – CPPPaP a CŠPP

2022-02-10T11:11:54+01:0010 februára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

MŠVVaŠ SR a VÚDPaP odovzdajú tento rok, vzhľadom na náročné pandemické obdobie, špeciálnu cenu pre poradenské zariadenie za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Je nám cťou predstaviť finalistov v [...]

Poznáme finalistky v kategóriách Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva! Máte svoju favoritku?

2022-06-30T09:46:15+02:004 februára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

Po vyhodnotení odbornou porotou je nám cťou predstaviť finalistky kategórii Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva. Všetkým finalistkám už teraz blahoželáme a tešíme sa slávnostný galavečer už 17.2.2022 v Hoteli [...]

Nominovať poradenské zariadenie, ktoré získa špeciálne ocenenie môžete už len dnes do 18:00!

2022-01-20T14:59:44+01:0020 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie: dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…) využívanie invenčných, či nadčasových [...]

S poľutovaním oznamujeme, že konferencia Dieťa v ohrození sa presúva na obdobie priaznivejšej pandemickej situácie

2022-06-30T09:09:55+02:0019 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

Oceňovanie Osobnosť poradenstva sa bude konať v pôvodnom termíne 17.2.2022 v režime OP, (nakoľko ide o kratšiu a vzhľadom na pandémiu jednoduchšie realizovateľnú udalosť). Tešíme sa na všetky ocenenia!

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Osobnosť poradenstva!

2022-06-30T09:06:53+02:0017 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

PaedDr. Martina Rzymanová surdopédka, vedúca CŠPP (CŠPP pri spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade) V praxi sa venuje: komplexná starostlivosť o klientov  so sluchovým postihnutím  s rôznym druhom a stupňom [...]

Na nomináciu špeciálneho ocenenia pre poradenské zariadenia ostáva už len 6 dní!

2022-01-14T12:27:18+01:0014 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

Nominujte poradenské zariadenia na špeciálnu cenu MŠVVaŠ SR a VÚDPaP za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie:  [...]

Psychické zdravie mladých ľudí á a bariéry vyhľadať odborníka počas pandémie

2022-06-30T09:01:09+02:0013 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021|

Psychické poruchy sú súčasťou života mladých ľudí. Najnovšie štúdie poukazujú, že veľká časť týchto porúch sa prvýkrát objaví v neskorej adolescencii a rannej dospelosti. Štúdie z obdobia pandémie COVID-19 zistili výrazné zmeny v duševnom zdraví v tejto skupine. Zvýšený výskyt [...]

KTORÁ PORADŇA ZÍSKA ŠPECIÁLNE OCENIE? EŠTE STÁLE TO MÔŽE BYŤ TÁ VAŠA!

2022-01-03T12:35:27+01:003 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

Na základe množstva podnetov od Vás, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj rodičov opätovne otvárame zber nominácií pre poradenské zariadenia za výnimočný prínos počas pandémie! Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na  [...]

Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

2022-06-30T10:07:41+02:0016 decembra, 2021|Kategórie: aktuality, DVO 2021|

Pandémia zasiahla celú spoločnosť, nevynímajúc deti a mládež. Predkladaný výskum reflektuje problematiku prežívania a správania slovenských detí a dospievajúcich počas pandémie. Reprezentatívny výskum sa uskutočnil v júni 2021 pod gesciou [...]

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Mladý talent poradenstva!

2022-06-30T09:08:18+02:009 decembra, 2021|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

Mgr. Barbora Molčanová školská psychologička (CPPPaP Sabinov) Vyštudovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Filozofickej fakulte jednoodborovú psychológiu. Od septembra 2018 pôsobí ako poradenský psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a [...]

Poznáme nový termín konferencie Dieťa v ohrození a galavečer Osobnosť poradenstva!

2022-06-30T09:53:00+02:002 decembra, 2021|Kategórie: aktuality, DVO 2021, osobnosť poradenstva 2021|

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou COVID-19 a aktuálny núdzový stav na Slovensku sme sa rozhodli pre nový termín našej  medzinárodnej odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Jej 29. ročník [...]

Categories

Go to Top