Nominovať poradenské zariadenie, ktoré získa špeciálne ocenenie môžete už len dnes do 18:00!

2022-01-20T14:59:44+01:0020 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie: dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…) využívanie invenčných, či nadčasových [...]

S poľutovaním oznamujeme, že konferencia Dieťa v ohrození sa presúva na obdobie priaznivejšej pandemickej situácie

2022-01-20T14:32:06+01:0019 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Oceňovanie Osobnosť poradenstva sa bude konať v pôvodnom termíne 17.2.2022 v režime OP, (nakoľko ide o kratšiu a vzhľadom na pandémiu jednoduchšie realizovateľnú udalosť). Tešíme sa na všetky ocenenia!

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Osobnosť poradenstva!

2022-01-17T12:14:51+01:0017 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

PaedDr. Martina Rzymanová surdopédka, vedúca CŠPP (CŠPP pri spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade) V praxi sa venuje: komplexná starostlivosť o klientov  so sluchovým postihnutím  s rôznym druhom a stupňom [...]

Na nomináciu špeciálneho ocenenia pre poradenské zariadenia ostáva už len 6 dní!

2022-01-14T12:27:18+01:0014 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Nominujte poradenské zariadenia na špeciálnu cenu MŠVVaŠ SR a VÚDPaP za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie:  [...]

Psychické zdravie mladých ľudí á a bariéry vyhľadať odborníka počas pandémie

2022-01-13T11:14:31+01:0013 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>|

Psychické poruchy sú súčasťou života mladých ľudí. Najnovšie štúdie poukazujú, že veľká časť týchto porúch sa prvýkrát objaví v neskorej adolescencii a rannej dospelosti. Štúdie z obdobia pandémie COVID-19 zistili výrazné zmeny v duševnom zdraví v tejto skupine. Zvýšený výskyt [...]

KTORÁ PORADŇA ZÍSKA ŠPECIÁLNE OCENIE? EŠTE STÁLE TO MÔŽE BYŤ TÁ VAŠA!

2022-01-03T12:35:27+01:003 januára, 2022|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Na základe množstva podnetov od Vás, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj rodičov opätovne otvárame zber nominácií pre poradenské zariadenia za výnimočný prínos počas pandémie! Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na  [...]

Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

2022-01-13T11:00:05+01:0016 decembra, 2021|Kategórie: aktuality, DVO 2021>|

Pandémia zasiahla celú spoločnosť, nevynímajúc deti a mládež. Predkladaný výskum reflektuje problematiku prežívania a správania slovenských detí a dospievajúcich počas pandémie. Reprezentatívny výskum sa uskutočnil v júni 2021 pod gesciou [...]

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Mladý talent poradenstva!

2021-12-09T14:43:07+01:009 decembra, 2021|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Mgr. Barbora Molčanová školská psychologička (CPPPaP Sabinov) Vyštudovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Filozofickej fakulte jednoodborovú psychológiu. Od septembra 2018 pôsobí ako poradenský psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a [...]

Poznáme nový termín konferencie Dieťa v ohrození a galavečer Osobnosť poradenstva!

2021-12-06T17:22:10+01:002 decembra, 2021|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou COVID-19 a aktuálny núdzový stav na Slovensku sme sa rozhodli pre nový termín našej  medzinárodnej odbornej konferencie Dieťa v ohrození. Jej 29. ročník [...]

ZMENA TERMÍNU KONFERENCIE DIEŤA V OHROZENÍ A GALAVEČERA OSOBNOSŤ PORADENSTVA

2021-12-06T14:49:22+01:0022 novembra, 2021|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu presúvame termín konferencie Dieťa v ohrození a galavečera Osobnosť poradenstva, ktoré boli naplánované na 10.12.2021. O novom termíne Vás budeme čo najskôr informovať, predpokladaný nový [...]

Vybrané ukazovatele zdravého vývinu dospievajúcich a ich ohrozenie pandémiou. Čo vieme a budeme vedieť zo štúdie HBSC

2021-12-06T11:43:09+01:0019 novembra, 2021|Kategórie: aktuality, DVO 2021>|

Štúdia HBSC, už takmer 40 rokov, každé 4 roky, oslovuje približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov  na severnej pologuli a prináša informácie o zdraví a so [...]

Duševné zdravie detí a študentov počas pandémie koronavírusu COVID-19

2021-12-06T11:44:19+01:008 novembra, 2021|Kategórie: aktuality, DVO 2021>|

Pandémia koronavírusu COVID-19 a protipandemické opatrenia zmenili každodenný život takmer všetkých ľudí na Slovensku. Deti a mládež patria medzi jednu z rizikových skupín obyvateľstva vzhľadom na uzatvorenie škôl a zmeny v trávení voľného času. V príspevku Duševné [...]

PRIHLÁSTE SA na konferenciu DIEŤA V OHROZENÍ 2021 (formou odborného kolokvia) na tému “Ohrozenie duševného zdravia dieťaťa v súčasnosti?”

2021-11-02T14:05:49+01:002 novembra, 2021|Kategórie: DVO 2021>|

Termín konferencie je 10.12.2021, zažiť ju môžete osobne v Bratislave. Konferencia bude realizovaná formou odborného kolokvia s obmedzenou kapacitou. Po konferencii bude nasledovať galavečer s oceňovaním Osobnosti poradenstva.  Dieťa v ohrození [...]

Nominujte Mladý talent poradenstva!

2021-12-06T14:51:59+01:0028 októbra, 2021|Kategórie: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Máte kolegu, alebo kolegyňu, ktorí sa napriek krátkym skúsenostiam v systéme poradenstva a prevencie preukázali výnimočnými zručnosťami, či nasadením? Dajte nám vedieť v tomto formulári, deadline na nominácie predlžujeme do 3.11.! "Pandémia nám [...]

Categories

Go to Top