Webinár – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako ísť ďalej v pátraní po svojich zdrojoch

2022-05-09T16:56:37+02:009 mája, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Posledný zo série online workshopov je zameraný na uvedomenie si svojho prežívania, postoja a prístupu na ceste k dosahovaniu cieľov alebo plnenia úloh. Účastníkom prinesie nadhľad, inšpiráciu a podporu pri [...]

Webinár – Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie

2022-05-05T09:19:52+02:005 mája, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Pozývame vás na webinár určený pre školských logopédov a logopédov pracujúcich ako odborní zamestnanci v rezorte školstva na tému Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), [...]

Webinár – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako sa napojiť na svoje zdroje a zvládnuť svoje neistoty

2022-04-05T13:27:42+02:005 apríla, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Online workshop je zameraný na mapovanie a prepájanie sa so svojimi zdrojmi, ktoré podporujú zvládanie života kariérového poradcu. Vedomé využívanie zdrojov nám dodá potrebnú energiu pre vyrovnávanie sa s pochybnosťami. [...]

Webinár – Poradenské zariadenia a školské podporné tímy

2022-03-31T15:11:47+02:0031 marca, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

VUDPaP vás pozýva na webinár zameraný na možnosti metodickej podpory poradenského zariadenia školským podporným tímom v jeho pôsobnosti v súlade s koncepciou podporných úrovní 1. až 5. stupňa. Naši lektori [...]

Webinár – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako si udržať životnú rovnováhu vo svete zmien

2022-03-21T09:47:34+01:0021 marca, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Online interaktívny workshop je zameraný na starostlivosť o svoju životnú rovnováhu ako jednej zo základných zručností kariérového poradcu, aby mohol byť podporný pre ostatných. Účastníci si sami na sebe zažijú [...]

Webinár – Šikanovanie a kybešikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

2022-02-22T12:12:52+01:0022 februára, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Opätovne realizujeme webinár na tému šikanovanie a kybešikanovanie v školách. Webinár je určený pre začínajúcich odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí sa ho nezúčastnili. Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania [...]

Webinár – Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu II.

2022-02-08T08:45:18+01:008 februára, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Na webinár, ktorý sme nedávno prezentovali k téme vzdelávania detí a žiakov s poruchou sluchu na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni škôl hlavného vzdelávacieho prúdu, bude nadväzovať webinár formou diskusie. [...]

Webinár – Ako naučiť deti v MŠ využívať zdravé formy zvládania záťažových situácií

2022-01-27T13:12:26+01:0027 januára, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Cieľom tohto interaktívneho webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam akým spôsobom je možné naučiť deti už v predškolských zariadeniach zdravé formy zvládania záťažových situácií. Lektorky objasnia čo si vlastne máme [...]

Webinár – Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže

2022-01-26T19:35:52+01:0026 januára, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Nakoľko váš záujem o webinár bol enormný, čo nás veľmi teší, rozhodli sme sa ho zopakovať. Potešíme tých z vás, ktorí ste sa nemohli zúčastniť, nakoľko kapacity webinára sa rýchlo naplnili. [...]

Webinár – Rozvíjanie odolnosti ako prevencia šikanovania a radikalizácie mládeže

2022-01-20T09:20:58+01:0020 januára, 2022|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Cieľom webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam koncepciu odolnosti (reziliencie) a jej využitie v prevencii šikanovania a radikalizácie mládeže. Lektorky predstavia príručky BOUNCE a na praktických príkladoch predvedú ich možné [...]

Webinár – Diagnostika a Terapia rodiny

2021-12-01T15:33:03+01:001 decembra, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Účastníci/čky webinára sa dozvedia o možnostiach diagnostiky a terapie rodiny v zmysle pripravovaných štandardov práce odborných zamestnancov . Zároveň sa obe lektorky podelia o vlastné skúsenosti, získané počas svojej výskumnej [...]

Webinár – Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu

2021-11-23T09:36:26+01:0023 novembra, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Webinár je zameraný na problematiku vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v školách hlavného vzdelávacieho prúdu. Venuje sa typom porúch sluchu a ich prejavom v rečovej, kognitívnej a sociálnej oblasti u [...]

Webinár – Ako sa CPPPaP a CŠPP vedia zapojiť do projektov Erasmus+

2021-11-18T16:22:30+01:0018 novembra, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Pripravili sme informačný webinár k programom ERASMUS+ a Európskeho Zboru Solidarity pre školské zariadenia. Dozviete sa, čo sa pripravuje a na čo je možné žiadať finančné zdroje. Bližšie vám predstavíme [...]

Webinár – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách, 2. časť – SWOT

2021-10-27T09:30:39+02:0027 októbra, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Ponúkneme Vám „ochutnávku“ z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách. V krátkosti si povieme o tom, prečo by ste sa mali tréningu zúčastniť a zažiť [...]

Categories

Go to Top