Home»Články»webináre - pozvánky»pozvánka - pre OZ a PZ

Webinár – „Motivácia trochu inak“

2021-02-25T11:02:52+01:0025 februára, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Zažite kreatívnu hodinku, kde získate informácie a inšpiráciu ako využívať ,,netradičné nástroje" on-line. Motivácia prostredníctvom obrázkov, kariet a kartičiek, kociek a Grafického dizajnu (Pexeso, Dixit karty, Príbehy kociek, Umenie a [...]

Webinár – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

2021-02-16T15:02:10+01:0016 februára, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania do interakcií so všetkými členmi skupiny počas online vzdelávania. Interaktívne vzdelávanie v online [...]

Webinár – Integrovaná skupina detí predškolského veku – zvládneme to, zvládnete to

2021-01-28T09:48:15+01:0028 januára, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , , |

Cieľom webinára je sprostredkovať prácu v ISKE a Diagnosticko-terapeutickej skupinke. Umožní účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností a neistôt v oblasti integrácie detí so špeciálnymi potrebami v predškolskom zariadení. Webinár bude [...]

Webinár – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

2021-01-22T12:51:31+01:0021 januára, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom na jednom mieste online nástroj, ktorý im prácu pomôže sprehľadniť, zefektívniť, zjednotiť, aby sa [...]

Webinár – Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina

2021-01-19T10:37:30+01:0014 januára, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Ako stimulovať rozvoj jazykových schopnosti v oblasti fonematickej citlivosti, pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, porozumenia reči a gramatickej stavby reči. Kvalitná a efektivna príprava detí na osvojovanie si gramotnosti. rozvoj [...]

Webinár – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách – IKIGAI

2021-01-19T10:37:04+01:008 januára, 2021|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Ponúkame Vám ochutnávku z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách zameranú na IKIGAI. V našom programe veci skúšame, realizujeme na sebe, učíme sa navzájom a [...]

Webinár – Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac

2021-01-19T10:36:51+01:0030 decembra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

1. Stručný úvod k problematike detí s diabetes mellitus na Slovensku (Výsledky prieskumov a základné poznatky o ochorení diabetes mellitus I. typu) 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznanie kvality [...]

Webinár – Preventívny program ,,V SIETI” (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby)

2021-01-19T10:36:34+01:0010 decembra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Sú naše deti pripravené na nástrahy v online priestore? Ako predchádzať sexuálnemu obťažovaniu na internete... Webinár predstaví jeden z preventívnych program zameraných na bezpečné správanie detí na internete. Preventívny program [...]

Webinár – Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch

2021-01-19T10:35:56+01:0026 novembra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Veríme, že dobrá teória nemusí byť zložitá - naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú prax, mala by sa dať sprostredkovať jednoducho a výstižne. Hľadáme cesty, ako aj teóriu multidisciplinárneho prístupu [...]

Webinár – Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

2021-01-20T14:57:46+01:0025 novembra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 rokov. Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov so samotným testom, jeho princípmi využívajúce učebný potenciál dieťaťa, zameraním [...]

Webinár – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou

2021-01-19T10:35:22+01:0024 novembra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

ŠVVP a IVP sú základnými kameňmi integrácie. Aké bude ich postavenie v inkluzívnej škole? Webinár prinesie ukážky aktuálneho využitia ŠVVP a IVP, ale aj ich sporné stránky a dilemy v [...]

Webinár – Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra

2021-01-19T10:34:49+01:0018 novembra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Prostredníctvom tohto webinára sa pokúsime zodpovedať vaše otázky na to ako terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra môže byť nápomocný pri metodickom vedení učiteľa a pedagogického asistenta, pri zaškolení pedagógov pre [...]

Webinár – Online kariérové poradenstvo – Ako na to?

2021-01-19T10:34:24+01:0011 novembra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Získajte praktické tipy a inšpirácie ako sa dá realizovať poradenstvo na diaľku. Cez aktivitu kariérového poradenstva zameranú na silné stránky si prakticky vyskúšate ako vizualizovať výstupy pre klienta/klientov prostredníctvom dostupných online [...]

Webinár – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

2021-01-19T10:32:31+01:005 novembra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , , |

Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších prejavoch, vzťahu k agresívnemu správaniu. Povieme si o základných fázach šikanovania, ako aj o [...]

Webinár – Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností

2021-01-19T10:31:41+01:0029 októbra, 2020|Kategórie: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. V [...]

Načítať viac článkov

Kategórie

Go to Top