Webinár #68 – Wechsler včera, dnes a zajtra

2022-01-05T11:32:53+01:005 januára, 2022|Kategórie: aktuality, pre školských psychológov|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Wechsler včera, dnes a zajtra”. Na príklade výkonov dvoch detí vo Wechslerovom inteligenčnom teste sa analyzujú zmeny vo využití IQ testov v rezorte [...]

Webinár #63 – Motivácia k učeniu

2021-11-09T08:57:29+01:008 novembra, 2021|Kategórie: aktuality, pre OZ a PZ, pre školských psychológov|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Motivácia k učeniu”. Pri hľadaní optimálneho prístupu k motivovaniu žiakov v škole je potrebné zistiť, ktoré potreby sú v individuálnej hierarchii daného žiaka [...]

Webinár #57 – Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich

2021-05-07T10:02:32+02:006 mája, 2021|Kategórie: aktuality, pre školských psychológov|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára ,,Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich”. 1. Stručný teoretický vstup: rizikové správanie ako „živý koncept“ 2. Neštandardizovaná diagnostika – príklad a možnosti [...]

Webinár #54 – Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity

2021-04-06T11:05:11+02:001 apríla, 2021|Kategórie: aktuality, pre školských psychológov|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity”. 1. Stručný teoretický vstup: úzkostnosť, impulzivita, depresivita 2. Predstavenie screeningových metód: SUDS, SIDS, [...]

Webinár #51 – Školská pripravenosť – je niečo nové?

2021-03-13T01:50:47+01:0013 marca, 2021|Kategórie: aktuality, pre školských psychológov|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školská pripravenosť - je niečo nové?”. Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním [...]

Webinár #43 – Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov

2021-02-19T17:05:19+01:005 januára, 2021|Kategórie: aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov. Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich [...]

Webinár #36 – Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov

2021-02-19T17:03:13+01:005 decembra, 2020|Kategórie: aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov. Neverbálny test je určený pre deti z bežného prostredia primerane ovládajúce [...]

Webinár #35 – Práca so skupinou v online priestore

2021-02-19T17:02:39+01:0029 novembra, 2020|Kategórie: aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Práca so skupinou v online priestore. Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou [...]

Webinár #33 – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

2021-01-16T00:20:55+01:0023 novembra, 2020|Kategórie: aktuality, pre RTSPaPA, pre školských psychológov, pre sociálnych pedagógov, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Lokálna komunita zapojená do politiky školy. Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s [...]

Webinár #26 – Poradný/komunitný kruh a bezpečie v triede

2021-02-10T23:29:44+01:0017 septembra, 2020|Kategórie: aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Cieľom webinára je informovať o komunitných a poradných kruhoch, o ich špecifikách a prínosoch pre žiakov aj učiteľov. Témou bude aj ako kruhy do života školy uvádzať. Webinár má [...]

Webinár #25 – Manuál začínajúceho psychológa

2021-02-19T17:10:07+01:008 septembra, 2020|Kategórie: aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pozrite si online webinár  s názvom "Manuál začínajúceho psychológa" ktorý lektorovali PaedDr. Erik Papp a PhDr. Jana Vernarcová, PhD. https://www.youtube.com/watch?v=z68N4zRLKP8 PRIHLÁSENIE [...]

Webinár #17 – Riešenie krízovej situácie – práca so žiakmi, s triedou

2021-01-15T17:40:24+01:0019 júna, 2020|Kategórie: aktuality, pre OZ a PZ, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Od tragédie vo Vrútkach prešlo už niekoľko dní, stále však v nás rezonuje veľa nepríjemných pocitov, aj veľa otázok. Preto sme sa rozhodli pripraviť špeciálny webinár pre učiteľov a [...]

Informačný materiál pre školských psychológov

2020-06-15T10:50:31+02:0021 mája, 2020|Kategórie: aktuality, koronavírus dokumenty, pre školských psychológov|

Milí kolegovia! V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú máme za sebou, sme pre vás pripravili  informačný materiál pre školských psychológov. Týka sa podpory a poradenstva pre žiakov a pedagogických [...]

Webinár #14 – Školskí psychológovia č.7 – Úloha školského psychológa v koranakríze a po nej z pohľadu CPPPaP

2021-02-19T17:12:14+01:0019 mája, 2020|Kategórie: aktuality, koronavírus aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pozrite si v poradí siedmy webinár pre školských psychológov https://www.youtube.com/watch?v=7Q-pKbyomrM PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE [...]

Webinár #13 – Školskí psychológovia č.6 – Úloha školského psychológa v koronakríze

2021-02-19T17:12:40+01:0019 mája, 2020|Kategórie: aktuality, koronavírus aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: |

Pozrite si ďalší webinár pre školských psychológov https://www.youtube.com/watch?v=NaWobwD9wo4 PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE PRIHLÁSENÝ/Á [...]

Categories

Go to Top