V novom čísle sa dočítate:
  • o možnosti prihlásiť sa na dlhodobé špecializované vzdelávanie v supervízii,
  • predstavíme Vám Inštitút inovácií,
  • dočítate sa o možnosti registrácie na našu konferenciu Dieťa v ohrození a hlasovania za Osobnosť poradenstva,
  • priblížime Vám jednotlivé sekcie konferencie,
  • študenti sa dozvedia podrobnosti o pripravovanej študentskej online konferencii s názvom 3×KAM, na ktorú sa zároveň môžu registrovať,
  • budete mať možnosť podeliť sa s nami o obraz Vášho života v čase pandémie koronavírusu a zapojiť sa tak do nášho výskumu prostredníctvom priloženého online dotazníka,
  • nechýbajú Podcasty, Webináre VÚDPaP a mnoho iného.
Príjemné čítanie prajeme.