Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku našej online študentskej konferencie 3×KAM dnes otvárame jej ďalší ročník v úzkej spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Prihlásilo sa 536 slovenských, 109 českých študentov!
.
Konferencia prináša odborné a praktické poznatky, primárne pre študentky a študentov pedagogických, psychologických a sociálnych smerov. Prihlásiť sa však mohli aj odborníci a odborníčky z praxe. Okrem toho máme vyhradený priestor aj pre doktorandov so svojimi prácami.
.
.
Medzinárodnú online konferenciu otvorila Svetlana Síthová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
.
.  
.
.
.
.
.
.
.

Pod záštitou ministerstva školstva už po druhýkrát organizuje VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) bezplatnú medzinárodnú online konferenciu 3xKaM pre študentov a študentky (ale aj odborných pracovníkov a pracovníčky z praxe) pedagogických, psychologických a sociálnych smerov na Slovensku, ale aj v Českej republike.