Pozrite si záznam z nášho webinára Dobrá prax a multidisciplinárny prístup
 
Multidisciplinárny prístup a formuláre dobrej praxe tvoria základné piliere pri tvorbe procesných (a ďalej aj obsahových a výkonových) štandardov. V rámci webinára si predstavíme spôsob zaznamenávania dobrej praxe s ohľadom na multidisciplinárnu spoluprácu v školách a školských zariadeniach, ako aj príklady realizácie konkrétnej multidisciplinárnej spolupráce vo vybraných školách a školských zariadeniach.
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím