Annual Report of Slovak Commission for UNESCO rev (in English)
Agenda 2030 – koncepcia implementácie – Zodpovedné Slovensko
Pracovná cesta do Afriky (Kopcanova v Kenyi)
Prehľad spolupráce VÚDPaP s UNESCO za obdobie 1999-2015
Finále celoslovenského kola Olympiády ľudských práv 2017
 List ZGR publikácie Sektora UNESCO pre vzdelávanie (in English)
 Záznam zo zasadnutia národných komisií UNESCO počas 201. Výkonnej rady UNESCO (in English)
 Súťaž študentských krátkych filmov 2017 – ľudské práva (in English)
 Inclusion in Education (in English)