11. 12. 2012 – sa v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konala konferencia “Dieťa v ohrození XXI.