12.12.2013 – sa v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konala konferencia “Dieťa v ohrození XXII.