V dňoch 7. – 8. novembra 2019 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození s témami inklúzia a dieťa v náročnej životnej situácii s hlavným motívom:  „ … aby pomoc prišla včas “. Išlo už o XXVIII. ročník tohto podujatia, ktorý sa niesol v znamení výmeny najnovších výskumných poznatkov a skúseností z praxe odborníkov v systéme poradenstva a prevencie, ale aj v znamení priateľských stretnutí a dojemných momentov najmä pri oceňovaní výnimočných osobností poradenstva, ktoré svojou každodennou prácou pomáhajú deťom a ich rodinám a sú vzorom pre odbornú verejnosť v tejto oblasti. Aj tento rok bolo cieľom konferencie prispieť k skvalitneniu odbornej pomoci pre deti a rodiny na Slovensku a k napĺňaniu inkluzívnych cieľov slovenského školstva. Sme radi, že sme na konferencii tento rok mohli privítať odborníkov z USA, Kanady, Veľkej Británie, Českej republiky či z Izraela. S mnohými z nich mali naši účastníci možnosť absolvovať aj interaktívny workshop. Pozitívne spätné väzby od účastníkov konferencie nás neustále utvrdzujú v tom, že naša snaha nie je márna a energia vynaložená do prípravy nasledujúceho ročníka bude opäť stáť za to.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím