V koncoročnom podcaste Odborne na slovíčko sa vrátime k téme vývinových porúch učenia, konkrétne sa budeme venovať dysgrafii. Hostkou bude opäť špeciálna pedagogička PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková, ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v tíme národného projektu „Usmerňovať pre prax“. V podcaste si povieme, aké sú hlavné prejavy dysgrafie a ako vyzerá jej diagnostický postup. Tiež sa dozviete, čo zahŕňa reedukácia žiaka s dysgrafiou, ako je možné ju kompenzovať a priblížime si aj základné princípy práce pri tejto poruche.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
PhDr. Lenka Sádecká Ondrášková, špeciálna pedagogička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
Súhlasím