Záverečné hodnotenie pokusného overovania výchovy a vzdelávania nadaných detí v základnej škole

vudpap-informacie-pre-pedagogov-Zaverecne-hodnotenie-nadanych-deti

Prílohy (aktualizované k 1.9.2008), stále v platnosti:

Výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základnej škole. Program pre intelektovo nadaného žiaka

vudpap-informacie-pre-pedagogov-Individualny-vychovno-vzdelavaci-program-pre-ziaka-so-vseobecnym-intelektovym-nadanim

Informačno-metodický materiál k organizácii výchovy a vzdelávania intelektovo nadaných žiakov v 1. – 4. ročníku základnej školy

vudpap-informacie-pre-pedagogov-Informacno-metodicky-material-k-organizacii-vychovy

Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov

vudpap-informacie-pre-pedagogov-Metodicke-pokyny-na-zaradovanie-deti