Konferencia 3xKaM

Predstavujeme vám bezplatnú medzinárodnú online študentskú konferenciu. Študentom prinášame širokú paletu tém, z ktorých si môžu vybrať tie webináre (v každom bloku 3 paralelné témy), ktoré sa im najviac hodia do ich konkrétneho kariérneho smerovania.

Ako samotný názov 3x KaM symbolizuje #kvalitu #komunikáciu #kompetencie #multidisciplinaritu #motiváciu a #metódy.

Okrem toho máme vyhradený priestor na prihlásenie doktorandov so svojimi prácami.

3xKAM 2020
3xKAM 2021

Pod záštitou ministerstva školstva už po druhýkrát organizuje VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) bezplatnú medzinárodnú online konferenciu 3xKaM pre študentov a študentky (ale aj odborných pracovníkov a pracovníčky z praxe) pedagogických, psychologických a sociálnych smerov na Slovensku, ale aj v Českej republike.