Prednášky zo študentskej konferencie 3×KaM – 20212022-04-08T13:16:55+02:00

PREDNÁŠKY ZO ŠTUDENTSKEJ KONFERENCIE 3×KaM – 2021

Multidisciplinárny prístup na škole – ako na to?

February 15th, 2021|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Vďaka europrojektom prichádza momentálne do našich škôl 2000 nových odborných zamestnancov - školských psychológov a špeciálnych pedagógov. Častokrát sú to absolventi škôl začínajúci svoju [...]

Multidisciplinárny prístup v predprimárnom vzdelávaní

February 15th, 2021|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Cieľom príspevku je priblížiť študentom multidisciplinárny prístup v prostredí MŠ. Autorky vychádzajú z formulárov dobrej praxe, s ktorými ako interné expertky pracujú vo VÚDPaP-e, [...]

Hľadanie a podpora rozvoja potenciálu dieťaťa – stratégie

February 15th, 2021|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Ako dať viac autonómie v školskej triede, aby sa deti/žiaci naučili riadiť seba vo svojom živote, a pritom rešpektovať rozmanité potreby všetkých detí? Cieľom [...]

Kreatívne postupy pri rozvoji zručností pre riadenie kariéry

February 15th, 2021|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Svet práce, do ktorého dospievajú dnešné deti a mladí ľudia, ponúka oveľa menej istoty ako kedykoľvek predtým a kladie tým zvýšené nároky na [...]

Neviditeľné znevýhodnenia – žiaci s metabolickými poruchami

February 15th, 2021|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3×KAM. Určite sa aj vy stretávate vo svojom okolí s množstvom rôznych typov a druhov znevýhodnení - od tých sociálnych až po zdravotné. Nie vždy [...]

Categories

Go to Top