Aké výskumné úlohy má Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie za sebou a aké pred sebou? Odpovedá zástupkyňa riaditeľky VÚDPaP – PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept