V podcaste Odborne na slovíčko budeme pokračovať v téme poruchy autistického spektra. Hostkou bude psychologička Mgr. Miroslava Uhrecká, PhD., ktorá vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v tíme národného projektu Usmerňovať pre prax. Zároveň pôsobila ako odborná zamestnankyňa v centre špeciálnopedagogického poradenstva. Dnes sa dozviete ako môžu pedagogickí a odborní zamestnanci pracovať s deťmi a žiakmi s poruchou autistického spektra v škole na oslabeniach v oblasti reči, porozumenia a sociálnych kompetencií.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Miroslava Uhrecká, PhD., psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept