Tento týždeň v podcaste Odborne na slovíčko spolu so psychologičkou Mgr. Miroslavou Uhreckou, PhD. uzatvárame tému poruchy autistického spektra. Zistíte, ako môžu pedagogickí a odborní zamestnanci kompenzovať oslabenia žiakov s poruchou autistického spektra v oblasti predstavivosti či exekutívnych funkcií. Taktiež sa dozviete ako využiť ich silné stránky vo vyučovacom procese. Psychologička Mgr. Miroslava Uhrecká, PhD. vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v tíme národného projektu Usmerňovať pre prax. Zároveň pôsobila ako odborná zamestnankyňa v centre špeciálnopedagogického poradenstva.

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Miroslava Uhrecká, PhD., psychologička

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept