Dnešný, ako i ten nasledujúci diel podcastu odborne na slovíčko sme sa rozhodli v tomto predvianočnom období zamerať nato, čo a ako prežívajú deti počas Vianoc. Dnes sa budeme s liečebným pedagógom Albínom Škovierom venovať tomu, ako prežívajú deti Vianoce v špeciálno-výchovných zariadeniach. Albín Škoviera vyštudoval liečebnú pedagogiku, po absolvovaní ktorej pracoval viac ako 20 rokov v diagnostických ústavoch a prevýchovnom zariadení pre deti ako liečebný pedagóg, vychovávateľ a riaditeľ. Predmetom jeho záujmu je dieťa vyrastajúce mimo biologickej rodiny v inštitúciách a náhradných rodinách a terapeuticko-výchovný systém práce v prevýchovných zariadeniach. Poskytuje supervíznu pomoc pre pracovníkov v detských domovoch i prevýchovných zariadeniach. Z tejto oblasti publikoval desiatky článkov doma i v zahraničí a napísal niekoľko monografií.

  • pýta sa Darina Mikolášová
  • odpovedá Albín Škoviera
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept