Odpovedajú Mgr. Ľubica Kövérová a PhDr. Alena Kopányiová, PhD., z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept