Metodické usmernenia2020-12-18T15:54:40+01:00

METODICKÉ USMERNENIA

Niektoré články sú presmerované na stránky MŠVVaŠ SR

Zverejňujeme Usmernenie pre Centrá pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie k povinnostiam v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním

February 24th, 2021|

Metodické usmernenie CPPPaP, CŠPP a pedagogických a odborných zamestnancov na školách a v ŠVZ o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností

December 18th, 2020|

Categories

Go to Top