Home»Posts»VÚDPaP

About VÚDPaP

Správca

Príručka zážitkového vzdelávania v online priestore

2021-04-06T12:28:20+02:00April 6th, 2021|Categories: aktuality, odborné materiály|

Pandémia naše vzdelávania zasiahla v plnom rozsahu a keďže my sa výziev nebojíme, tak sme všetky naše vzdelávania začali realizovať v online priestore. Na základe našich praktických skúseností, rozšírených aj o inšpirácie z [...]

Multidisciplinárny prístup na škole – ako na to?

2021-02-18T19:35:51+01:00February 15th, 2021|Categories: prednášky|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Vďaka europrojektom prichádza momentálne do našich škôl 2000 nových odborných zamestnancov - školských psychológov a špeciálnych pedagógov. Častokrát sú to absolventi škôl začínajúci [...]

Multidisciplinárny prístup v predprimárnom vzdelávaní

2021-02-18T19:35:43+01:00February 15th, 2021|Categories: prednášky|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Cieľom príspevku je priblížiť študentom multidisciplinárny prístup v prostredí MŠ. Autorky vychádzajú z formulárov dobrej praxe, s ktorými ako interné expertky pracujú vo [...]

Hľadanie a podpora rozvoja potenciálu dieťaťa – stratégie

2021-02-18T19:44:25+01:00February 15th, 2021|Categories: prednášky|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Ako dať viac autonómie v školskej triede, aby sa deti/žiaci naučili riadiť seba vo svojom živote, a pritom rešpektovať rozmanité potreby všetkých detí? [...]

Kreatívne postupy pri rozvoji zručností pre riadenie kariéry

2021-02-18T19:38:55+01:00February 15th, 2021|Categories: prednášky|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Svet práce, do ktorého dospievajú dnešné deti a mladí ľudia, ponúka oveľa menej istoty ako kedykoľvek predtým a kladie tým zvýšené nároky na [...]

Neviditeľné znevýhodnenia – žiaci s metabolickými poruchami

2021-02-18T19:41:17+01:00February 15th, 2021|Categories: prednášky|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Určite sa aj vy stretávate vo svojom okolí s množstvom rôznych typov a druhov znevýhodnení - od tých sociálnych až po zdravotné. Nie [...]

Dištančné vzdelávanie, Noviny TV JOJ

2021-01-22T21:57:35+01:00January 13th, 2021|Categories: aktuality, masmédiá|Tags: , |

Dištančné vzdelávanie, Noviny TV JOJ, 3.1.2021, cca 20.minúta Psychológovia upozorňujú na to, že dištančné vzdelávanie určite nie je náhradou klasického vzdelávania. Žiaci potrebujú školu aj pre sociálne kontakty. Pozrite [...]

Metodické usmernenie CPPPaP, CŠPP a pedagogických a odborných zamestnancov na školách a v ŠVZ o procesných štandardoch odborných a odborno-metodických činností

2020-12-21T12:02:43+01:00December 18th, 2020|Categories: usmernenia VÚDPaP|

O procesných štandardoch Vo výchovnom poradenstve a prevencii v školstve nám chýba dôležitý oporný bod – jednotné štandardy odborných a odborno-metodických činností. Procesné štandardy majú viesť k záruke, že deti [...]

Load More Posts

Categories

Go to Top