About VÚDPaP

Správca

Odborný asistent pre štandardizáciu diagnostických nástrojov

2022-05-05T16:01:07+02:00May 5th, 2022|Categories: pracovné ponuky|

Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy metodického usmerňovania pre  odborných a pedagogických zamestnancov/zamestnankyne  patriacich do systému  poradenstva a prevencie (PaP). Odborný/á asistent/asistentka  spolupracuje [...]

Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní

2022-05-05T15:59:12+02:00March 29th, 2022|Categories: pracovné ponuky|

„Usmerňovať pre prax“ je národným projektom, ktorého víziou je zaviesť štandardy metodického usmerňovania pre odborných zamestnancov/zamestnankyne resp. pedagogických zamestnancov/zamestnankyne patriacich do systému poradenstva a prevencie (PaP). Interný expert/Interná expertka sa podieľa [...]

Categories

Go to Top