Home»Posts»VÚDPaP

About VÚDPaP

Správca

Prihlasovanie príspevkov sme predĺžili. Formulár akceptuje prihlášky do 26. septembra 2022

2022-10-18T09:08:54+02:00September 21st, 2022|Categories: 3xKaM - 2022, aktuality|Tags: , |

V prípade, že študujete na doktorandskom stupni štúdia humanitných smerov a máte záujem prezentovať svoj dizertačný výskum alebo jeho časť na konferencii, prihláste sa na našu konferenciu 3xKaM aktívnou [...]

Odborný asistent/Odborná asistentka (NP Usmerňovať pre prax)

2022-07-01T15:13:39+02:00July 1st, 2022|Categories: pracovné ponuky|

Pracovná pozícia je súčasťou národného projektu „Usmerňovať pre prax“, ktorého víziou je zaviesť štandardy metodického usmerňovania pre odborných a pedagogických zamestnancov/zamestnankyne patriacich do systému poradenstva a prevencie. Odborný asistent/Odborná asistentka sa [...]

Categories

Go to Top