About VÚDPaP

Správca

Interný expert/Interná expertka v metodickom usmerňovaní

2021-11-03T12:16:28+01:00November 1st, 2021|Categories: pracovné ponuky|

„Usmerňovať pre prax“ je národným projektom, ktorého víziou je zaviesť štandardy kvality metodického usmerňovania a diagnostických nástrojov pre všetkých odborných zamestnancov/zamestnankyne (OZ) resp. pedagogických zamestnancov/zamestnankyne (PZ) patriacich do systému výchovného poradenstva a [...]

MDP v školách – Školské podporné tímy

2021-09-02T15:10:49+02:00July 26th, 2021|Categories: MDP, školské podporné tímy, odborné materiály|

Dokument „Multidisciplinárny prístup v školách – Školské podporné tímy“ priamo nadväzuje na dokument „Multidisciplinárny prístup – teoretické východiská a rámce“ a poskytuje „inšpiráciu pri hľadaní riešení a nových foriem pomoci a zároveň [...]

Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga

2021-10-21T14:33:55+02:00June 8th, 2021|Categories: odborné materiály|

Zverejňujeme materiál „Manuál začínajúceho školského špeciálneho pedagóga“ Krátku príručku, avšak v obsahu s množstvom internetových odkazov na relevantné stránky, ktorá ašpiruje byť veľkým pomocníkom všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí [...]

Príručka zážitkového vzdelávania v online priestore

2021-04-06T12:28:20+02:00April 6th, 2021|Categories: aktuality, odborné materiály|

Pandémia naše vzdelávania zasiahla v plnom rozsahu a keďže my sa výziev nebojíme, tak sme všetky naše vzdelávania začali realizovať v online priestore. Na základe našich praktických skúseností, rozšírených aj o inšpirácie z [...]

Multidisciplinárny prístup na škole – ako na to?

2021-09-29T17:37:21+02:00February 15th, 2021|Categories: prednášky|Tags: |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Vďaka europrojektom prichádza momentálne do našich škôl 2000 nových odborných zamestnancov - školských psychológov a špeciálnych pedagógov. Častokrát sú to absolventi škôl začínajúci [...]

Multidisciplinárny prístup v predprimárnom vzdelávaní

2021-09-29T17:37:32+02:00February 15th, 2021|Categories: prednášky|Tags: , |

Záznam webináru z konferencie 3x KAM. Cieľom príspevku je priblížiť študentom multidisciplinárny prístup v prostredí MŠ. Autorky vychádzajú z formulárov dobrej praxe, s ktorými ako interné expertky pracujú vo [...]

Categories

Go to Top