Home»Posts»aktuality

Predstavujeme metodický materiál: Zariadenia poradenstva a prevencie a školské podporné tímy. Odborný materiál k inovačnému vzdelávaniu Koordinácia v metodickom usmerňovaní

2023-03-24T12:09:02+01:00March 24th, 2023|Categories: aktuality|

Vybudovať spoluprácu medzi zariadením poradenstva a prevencie a školami v jeho územnej pôsobnosti je náročná úloha. Cieľom publikácie je pre vašu inšpiráciu predstaviť dobrú prax Centra poradenstva a prevencie Bratislava [...]

Výsledky prieskumu priniesli cenné informácie pre poskytovateľov vzdelávaní pre odborných zamestnancov

2023-03-23T12:09:01+01:00March 23rd, 2023|Categories: aktuality|

Prieskum i naša skúsenosť ukazujú, že o vzdelávacie aktivity majú odborní zamestnanci veľký záujem. Ako však nastaviť obsah, formy a metódy vzdelávania odborných zamestnancov tak, aby boli reflektované ich [...]

Webinár #84 – Techniky na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby

2023-03-23T06:40:00+01:00March 22nd, 2023|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, pre školských psychológov, pre sociálnych pedagógov|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Techniky na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Izby”. Interaktívny webinár je zameraný na uvedomenie si negatívnych dopadov predsudkov a [...]

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie získal ocenenie Račianske srdce 2022

2023-03-22T13:32:00+01:00March 22nd, 2023|Categories: aktuality|

Táto cena sa každoročne udeľuje významným osobnostiam Rače, ktoré výraznou mierou prispeli ku skvalitneniu života v tejto mestskej časti. Na ocenenie nás nominovala Mária Turiničová, mama 30 ročného Miška. „Keď [...]

Sexuálne násilie páchané na deťoch v online priestore – 2. časť

2023-03-22T23:38:32+01:00March 21st, 2023|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnej časti podcastu Odborne na slovíčko budeme pokračovať v téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Hostkou bude psychologička Mgr. Jana Bezáková, ktorá vo [...]

Ako môžu rodičia svoje deti motivovať? 2. časť

2023-03-22T23:38:12+01:00March 20th, 2023|Categories: aktuality, Nahlas o deťoch|Tags: , |

V našom podcaste Nahlas o deťoch sa vraciame k sľúbenej téme o motivácii. V predchádzajúcej časti sme si s PhDr. Evou Smikovou, PhD. tento pojem vysvetlili a dnes bude reč [...]

Gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným na slávnostnom podujatí Osobnosti poradenstva za rok 2022!

2023-03-20T15:33:59+01:00March 20th, 2023|Categories: aktuality, osobnosť poradenstva 2022|

Už po štvrtý raz Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňoval Osobnosti poradenstva, ktoré nominovali ľudia z celého Slovenska. Srdečne gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným v kategóriách: Mladý talent [...]

Webinár #83 – Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Príbeh

2023-03-16T08:01:52+01:00March 15th, 2023|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, pre školských psychológov|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Techniky zamerané na prevenciu konfliktov vyplývajúcich z obáv z odlišností – aktivita Príbeh”. Interaktívny webinár je zameraný na rozvíjanie empatie voči ľuďom, ktorí [...]

Sexuálne násilie páchané na deťoch v online priestore – 1. časť

2023-03-15T11:00:08+01:00March 15th, 2023|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme sexuálneho násilia páchaného na deťoch a mladých ľuďoch v online priestore. Hostkou bude psychologička Mgr. Jana Bezáková, ktorá vo [...]

Sledujte dnešný LIVE STREAM o 18:00 na našom Facebooku, kde sa dozvieme mená víťazov Osobnosti poradenstva za rok 2022!

2023-03-15T10:54:59+01:00March 15th, 2023|Categories: aktuality, osobnosť poradenstva 2022|

Vážené dámy, vážení páni, sledujte dnešný LIVE STREAM o 18:00 na našom Facebooku, kde sa dozvieme mená víťazov Osobnosti poradenstva za rok 2022. Máte už svoje tipy na víťazov? [...]

Zverejňujeme nový manuál pre rodičov o výbere strednej školy pre deti so ŠVVP

2023-03-14T08:49:37+01:00March 14th, 2023|Categories: aktuality|

Zostáva ešte niekoľko dní do podania prihlášok na stredné školy. Veríme, že náš materiál „Podpora detí so ŠVVP pri prechode na bežnú SŠ - Manuál pre rodiča“ bude užitočným pomocníkom [...]

Webinár – Techniky kariérovej výchovy zamerané na prácu so špecifikami žiakov z nízkopodnetného a vylúčeného prostredia

2023-03-14T07:11:17+01:00March 14th, 2023|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, pozvánka - pre školských psychológov|Tags: , |

Interaktívny webinár je zameraný podporu sebapoznávania, sebadôvery a sebaúcty detí pochádzajúcich nielen z nízkopodnetného a vylúčeného prostredia. Cez podporu poznávania svojich talentov a ich rozvíjania v silné stránky budeme hľadať [...]

Prinášame vám dve nové skúsenosti Multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe

2023-03-09T13:33:30+01:00March 9th, 2023|Categories: aktuality|

K odborným postupom zameraným na tému Dieťa s poruchami FAS a FASD v edukačnom aj poradenskom procese, ktoré sme nedávno zverejnili prinášame skúsenosť multidisciplinárneho prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe [...]

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Osobnosť poradenstva za rok 2022

2023-03-08T14:58:02+01:00March 8th, 2023|Categories: aktuality, osobnosť poradenstva 2022|

V poradí už 4. ročník ocenenia Osobnosti poradenstva sa bude konať 15. marca 2023 v Hoteli Tatra v Bratislave. PhDr. Mária Horváthová, PhD. riaditeľka CPP, Karpatská 8, Košice  Do poradenského systému vstúpila v [...]

Marginalizované rómske komunity

2023-03-08T09:27:01+01:00March 8th, 2023|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnom podcaste Odborne na slovíčko sa budeme venovať téme marginalizovaných rómskych komunít. Hostkou bude riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Janette Motlová. Povieme si, ako Výskumný [...]

Categories

Go to Top