Home»Posts»aktuality

Čo Vám môže priniesť multidisciplinárny prístup a odborné materiály, ktoré k nemu nájdete na našom webe?

2021-10-13T21:55:57+02:00October 13th, 2021|Categories: aktuality|

Čo Vám môže priniesť multidisciplinárny prístup a odborné materiály, ktoré k nemu nájdete na našom webe? Zistite aj z tohto krátkeho videa! https://www.youtube.com/watch?v=gVLadE1bTa4

Webinár #61 – Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov

2021-10-07T15:37:33+02:00October 7th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov”. V posledných desaťročiach sa v súvislosti so skúmaním školského prostredia obracia pozornosť odborníkov na školské sebapoňatie a [...]

Otvárame ďalšie kolo vzdelávania „Koordinácia školských podporných tímov“ – prihláste sa do 15.10.2021

2021-10-06T11:43:33+02:00October 6th, 2021|Categories: aktuality|

VÚDPaP pripravil pre odborných a pedagogických zamestnancov z radov formujúcich sa školských podporných tímov (ŠPT) ďalšie kolo vzdelávania, prostredníctvom ktorého si účastníci osvoja zručnosti potrebné pre budovanie tímovej spolupráce a [...]

Multidisciplinárny prístup školského podporného tímu

2021-10-07T15:18:57+02:00October 6th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|

Témou dnešného podcastu je multidisciplinárny prístup školského podporného tímu a jeho fungovanie vo všeobecnosti. V podcaste sa našich dvoch hostiek pýtame na širšie súvislosti fungovania školského podporného tímu na škole, na [...]

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti?

2021-10-04T10:07:19+02:00October 4th, 2021|Categories: aktuality|

Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie? Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v [...]

Vyšlo októbrové číslo nášho newslettra. Čo sa v ňom dočítate?

2021-10-04T09:08:39+02:00October 4th, 2021|Categories: aktuality, newsletter|

Dozviete sa, prečo je dôležité rozvíjať u detí súcitné a sebasúcitné správanie a ako sa dokážu deti s poruchami autistického spektra adaptovať v bežnom živote. Medzinárodná odborná konferencia Dieťa v [...]

Pripravujeme nový odborný portál, na ktorom nájdete materiály z portálu „Komposyt“

2021-10-01T12:19:33+02:00October 1st, 2021|Categories: aktuality|

Nástroje a materiály pre odborných a pedagogických zamestnancov, ktoré boli dostupné na odbornom portáli VÚDPaP pod názvom Komposyt čoskoro sprístupníme na novej platforme. Aktuálne prebieha výber a zazmluvňovanie dodávateľa pre [...]

Zverejňujeme materiál „Manuál začínajúceho školského sociálneho pedagóga“ popisujúceho základné charakteristiky práce sociálneho pedagóga v škole

2021-09-29T15:13:57+02:00September 29th, 2021|Categories: aktuality|

Venuje sa najčastejším činnostiam, s ktorými sa môže začínajúci sociálny pedagóg stretnúť v praxi. Uvádza praktické príklady a konkrétne činnosti v súlade s jeho kompetenčným profilom vo vzťahu ku všetkým aktérom edukácie. Analyzuje tiež [...]

Plánovanie činnosti školského podporného tímu

2021-09-29T14:26:54+02:00September 28th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|

Témou dnešného podcastu je plánovanie činnosti školského podporného tímu. Budeme sa rozprávať o tom, kto všetko je členom školského podporného tímu a kto všetko sa má na plánovaní činnosti [...]

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spúšťa podstránku pre podporu multidisciplinárneho prístupu v praxi

2021-09-28T14:25:41+02:00September 28th, 2021|Categories: aktuality|

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie od dnešného dňa spúšťa podstránku na podporu činností multidisciplinárnej spolupráce odborných zamestnancov na školách a v zariadeniach poradenstva a prevencie. Multidisciplinárny prístup odborníkom a klientom umožňuje, aby spoločne dospeli k [...]

Load More Posts

Categories

Go to Top