Vizuálna spomienka na slávnostné podujatie s oceňovaním Osobnosti poradenstva 2021

2022-02-22T14:33:30+01:00February 22nd, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Prinášame vám prierez oceňovania Osobnosti poradenstva vo fotografii, kedy oku nášho fotografa Adama Kováča neunikli kľúčové momenty, ale ani drobné detaily, ktoré podujatie dotvárali. [...]

Gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným na slávnostnom podujatí Osobnosti poradenstva 2021!

2022-02-22T09:38:38+01:00February 18th, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Už po tretí raz Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňoval Osobnosti poradenstva, ktoré nominovali ľudia z celého Slovenska. Srdečne gratulujeme všetkým oceneným a nominovaným v kategóriách: Mladý talent poradenstva [...]

V Bratislave ocenia osobnosti poradenstva, ktoré pomáhali deťom počas pandémie

2022-02-17T13:07:21+01:00February 17th, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Už po tretí raz bude Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie oceňovať Osobnosti poradenstva. Pôvodne malo byť oceňovanie súčasťou konferencie Dieťa v ohrození, ktorá sa však pre pandémiu presúva na obdobie, ktoré [...]

Už zajtra na slávnostnom podujatí vyhlásime mená víťazov oceňovania Osobnosti poradenstva 2021!

2022-02-16T13:03:43+01:00February 16th, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

. Ako aj po minulé roky, aj tento ste mali možnosť nominovať výnimočné osobnosti pracujúce v systéme výchovného poradenstva a prevencie, a to v dvoch kategóriách: Osobnosť poradenstva a Mladý [...]

Poznáme finalistov kategórie Výnimočný prínos poradenského zariadenia v období pandémie – CPPPaP a CŠPP

2022-02-10T11:11:54+01:00February 10th, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

MŠVVaŠ SR a VÚDPaP odovzdajú tento rok, vzhľadom na náročné pandemické obdobie, špeciálnu cenu pre poradenské zariadenie za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Je nám cťou predstaviť finalistov v [...]

Poznáme finalistky v kategóriách Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva! Máte svoju favoritku?

2022-02-04T13:27:39+01:00February 4th, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Po vyhodnotení odbornou porotou je nám cťou predstaviť finalistky kategórii Osobnosť poradenstva a Mladý talent poradenstva. Všetkým finalistkám už teraz blahoželáme a tešíme sa slávnostný galavečer už 17.2.2022 v Hoteli [...]

Nominovať poradenské zariadenie, ktoré získa špeciálne ocenenie môžete už len dnes do 18:00!

2022-01-20T14:59:44+01:00January 20th, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie: dištančné formy odbornej starostlivosti a podporné aktivity, ktoré reagovali na pandemickú situáciu (online aktivity, terénna práca…) využívanie invenčných, či nadčasových [...]

S poľutovaním oznamujeme, že konferencia Dieťa v ohrození sa presúva na obdobie priaznivejšej pandemickej situácie

2022-01-20T14:32:06+01:00January 19th, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Oceňovanie Osobnosť poradenstva sa bude konať v pôvodnom termíne 17.2.2022 v režime OP, (nakoľko ide o kratšiu a vzhľadom na pandémiu jednoduchšie realizovateľnú udalosť). Tešíme sa na všetky ocenenia!

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Osobnosť poradenstva!

2022-01-17T12:14:51+01:00January 17th, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

PaedDr. Martina Rzymanová surdopédka, vedúca CŠPP (CŠPP pri spojenej škole na Partizánskej ulici v Poprade) V praxi sa venuje: komplexná starostlivosť o klientov  so sluchovým postihnutím  s rôznym druhom a stupňom [...]

Na nomináciu špeciálneho ocenenia pre poradenské zariadenia ostáva už len 6 dní!

2022-01-14T12:27:18+01:00January 14th, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Nominujte poradenské zariadenia na špeciálnu cenu MŠVVaŠ SR a VÚDPaP za výnimočný prínos a významné aktivity počas obdobia pandémie COVID-19. Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na: spôsoby komunikácie počas pandémie:  [...]

Psychické zdravie mladých ľudí á a bariéry vyhľadať odborníka počas pandémie

2022-01-13T11:14:31+01:00January 13th, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>|

Psychické poruchy sú súčasťou života mladých ľudí. Najnovšie štúdie poukazujú, že veľká časť týchto porúch sa prvýkrát objaví v neskorej adolescencii a rannej dospelosti. Štúdie z obdobia pandémie COVID-19 zistili výrazné zmeny v duševnom zdraví v tejto skupine. Zvýšený výskyt [...]

KTORÁ PORADŇA ZÍSKA ŠPECIÁLNE OCENIE? EŠTE STÁLE TO MÔŽE BYŤ TÁ VAŠA!

2022-01-03T12:35:27+01:00January 3rd, 2022|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Na základe množstva podnetov od Vás, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj rodičov opätovne otvárame zber nominácií pre poradenské zariadenia za výnimočný prínos počas pandémie! Hodnotitelia pri čítaní nominácií prihliadajú na  [...]

Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie

2022-01-13T11:00:05+01:00December 16th, 2021|Categories: aktuality, DVO 2021>|

Pandémia zasiahla celú spoločnosť, nevynímajúc deti a mládež. Predkladaný výskum reflektuje problematiku prežívania a správania slovenských detí a dospievajúcich počas pandémie. Reprezentatívny výskum sa uskutočnil v júni 2021 pod gesciou [...]

Predstavujeme Vám finalistky kategórie Mladý talent poradenstva!

2021-12-09T14:43:07+01:00December 9th, 2021|Categories: aktuality, DVO 2021>, osobnosť poradenstva|

Mgr. Barbora Molčanová školská psychologička (CPPPaP Sabinov) Vyštudovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku, na Filozofickej fakulte jednoodborovú psychológiu. Od septembra 2018 pôsobí ako poradenský psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a [...]

Categories

Go to Top