Home»Posts»odborné podujatia»3xKaM - 2022

Ďakujeme za skvelú účasť tretieho ročníka medzinárodnej konferencie 3x KaM!

2022-10-21T15:26:38+02:00October 21st, 2022|Categories: 3xKaM - 2022, aktuality|

Dnes sme pokračovali druhým dňom konferencie 3x KaM. Úvodom nám zástupkyňa riaditeľky pre vedu, výskum a metodické činnosti, Alena Kopányiová odprezentovala ako to vlastne na VÚDPaP-e vyzerá. Následne k téme [...]

Dnes sme odštartovali našu konferenciu 3x KaM!

2022-10-21T15:28:23+02:00October 20th, 2022|Categories: 3xKaM - 2022, aktuality|Tags: , |

Dnes sme odštartovali našu konferenciu 3x KaM príhovorom riaditeľky VÚDPaP, ktorá celú konferenciu venovala obetiam nenávisti z Teplárne – Matúšovi Horváthovi a Jurajovi Vankuličovi, ako aj ďalším osobám, ktoré [...]

Posledná možnosť prihlásiť sa na tohtoročnú konferenciu 3x KaM!

2022-10-18T12:50:38+02:00October 18th, 2022|Categories: 3xKaM - 2022, aktuality|

Na konferencii poskytneme opäť aj tento rok priestor študentstvu doktorandského štúdia. Celkom 7 príspevkov z českých a slovenských univerzít prinesie najnovšie poznania a vedecko-populárny obsah v témach: Systémové zmeny Digitálny svet Školstvo.

Prihlasovanie príspevkov sme predĺžili. Formulár akceptuje prihlášky do 26. septembra 2022

2022-10-18T09:08:54+02:00September 21st, 2022|Categories: 3xKaM - 2022, aktuality|Tags: , |

V prípade, že študujete na doktorandskom stupni štúdia humanitných smerov a máte záujem prezentovať svoj dizertačný výskum alebo jeho časť na konferencii, prihláste sa na našu konferenciu 3xKaM aktívnou [...]

Dlhoočakávaný program tohtoročnej konferencie 3x KaM je tu!

2022-10-18T09:00:37+02:00September 18th, 2022|Categories: 3xKaM - 2022, aktuality|Tags: , |

V rámci nosnej témy konferencie, ktorá by sa dala vystihnúť slovom „PREMENA“ si teda spoločne kladieme otázku: „Sme schopní zmeny?“ na ktorú spoločne s našimi lektorkami a lektormi, ako [...]

Tretí ročník Medzinárodnej online konferencie 3x KaM

2022-10-18T09:06:34+02:00August 25th, 2022|Categories: 3xKaM - 2022, aktuality|

Aj tento rok organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) online konferenciu (nielen) pre študentov 3x KaM. Tretí ročník konferencie vám znovu prinesie odborné a praktické poznatky, pre [...]

Categories

Go to Top