Krízová intervencia a prevencia na školách a v poradenských zariadeniach

2022-01-19T10:29:47+01:00January 19th, 2022|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Dnešný diel podcastu odborne na slovíčko je reakciou na nedávnu udalosť v Miloslavove. S našou hostkou psychologičkou Zuzanou Vojtovou, ktorá bola minulý týždeň priamo prítomná na rade školy v Miloslavove, budeme hovoriť [...]

Prínos kariérovej výchovy a poradenstva

2022-01-12T14:10:59+01:00January 12th, 2022|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , , |

Témou dnešného dielu podcastu odborne na slovíčko je prínos kariérovej výchovy a poradenstva, a to aj v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou, ktorej ako spoločnosť čelíme. Naše hostky nám priblížia, okrem iného [...]

Prežívanie detí počas Vianoc z pohľadu práce na linke detskej istoty

2021-12-22T14:30:29+01:00December 22nd, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnom predvianočnom podcaste budeme opätovne hovoriť o prežívaní detí počas Vianoc, špecificky z pohľadu práce na linke detskej istoty. Otázky k tejto téme budeme dnes klásť psychologičke a odbornej garantke linky detskej [...]

Ako prežívajú deti Vianoce v špeciálno-výchovných zariadeniach

2021-12-15T12:07:57+01:00December 15th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Dnešný, ako i ten nasledujúci diel podcastu odborne na slovíčko sme sa rozhodli v tomto predvianočnom období zamerať nato, čo a ako prežívajú deti počas Vianoc. Dnes sa budeme s liečebným pedagógom Albínom [...]

Deti a duševné zdravie v škole

2021-12-08T15:03:44+01:00December 8th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Téma dnešného podcastu je Deti a duševné zdravie v škole, o ktorej nám prišla porozprávať psychologička Alena Kopányiová. Na tému sa pozrieme prostredníctvom teórie enviromentálnych systémov, ktorú inicioval ruský psychológ Urie [...]

Vyhorenie vo vzťahu k odborným a pedagogickým zamestnancom

2021-12-01T11:19:14+01:00December 1st, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Téma dnešného podcastu je vyhorenie vo vzťahu k odborným a pedagogickým zamestnancom a budeme sa jej venovať spoločne s Matúšom Bakytom, ktorý od roku 1993 pôsobil vo viacerých mimovládnych [...]

Starostlivosť o duševné zdravie

2021-11-19T10:44:37+01:00November 19th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Dnešný diel podcastu, ako i tie dva nasledujúce bude venovaný téme duševného zdravia. Spolu s našou hostkou psychologičkou Kristínou Hroncovou sa pozrieme špecificky na to, ako sa môžeme o duševné zdravie starať. [...]

Psychodiagnostika – spoľahlivosť testov a aktuálne témy a problémy v oblasti psychodiagnostiky

2021-11-10T13:56:29+01:00November 10th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnom diely podcastu nadviažeme na ten predošlý, v ktorom sme sa venovali téme psychodiagnostiky. Dnes sa s našim hosťom budeme rozprávať o tom, ako môžeme interpretovať takzvané intervaly spoľahlivosti, aké sú [...]

Psychodiagnostika – využívanie psychodiagnostikých metód, administrácia a interpretácia výsledkov

2021-11-04T00:51:45+01:00November 3rd, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Témou dnešného, ako i budúco týždňového podcastu je psychodiagnostika a rôzne náhľady na ňu. Dnes sa nášho hosťa budeme pýtať, aké sú podľa neho najväčšie problémy testovania, ktoré predstavuje základ [...]

Kruhy a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese

2021-11-03T11:06:15+01:00October 27th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o možnostiach využívania kruhov vo výchovno-vzdelávacom procese. Dozvieme sa, ako môže byť tento nástroj pre žiakov, ako i pre odborných a pedagogických zamestnancov [...]

Teambuilding ako nástroj upevňovania kolektívu

2021-11-03T11:06:45+01:00October 20th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Témou dnešného podcastu je Teambuilding ako nástroj upevňovania kolektívu. V podcaste sa budeme rozprávať o teambuildingu, a o tom, ako prostredníctvom neho podporovať vytváranie podporujúcej atmosféry v školskom kolektíve, [...]

Škola ako komunita

2021-11-03T11:07:16+01:00October 13th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o téme Škola ako komunita.  V podcaste chápeme komunitu v školskom prostredí, ako priestor pre tvorbu hlbokých prepojení jednotlivcov na úrovni komunikácie a porozumenia. Téma školskej komunity sa javí [...]

Multidisciplinárny prístup školského podporného tímu

2021-11-03T11:08:04+01:00October 6th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: |

Témou dnešného podcastu je multidisciplinárny prístup školského podporného tímu a jeho fungovanie vo všeobecnosti. V podcaste sa našich dvoch hostiek pýtame na širšie súvislosti fungovania školského podporného tímu na škole, na [...]

Plánovanie činnosti školského podporného tímu

2021-11-03T11:08:51+01:00September 28th, 2021|Categories: aktuality, Odborne na slovíčko|Tags: , |

Témou dnešného podcastu je plánovanie činnosti školského podporného tímu. Budeme sa rozprávať o tom, kto všetko je členom školského podporného tímu a kto všetko sa má na plánovaní činnosti [...]

Categories

Go to Top