VÚDPaP v médiách – Pomoc psychológov počas korony

2022-05-04T18:18:10+02:00May 25th, 2020|Categories: aktuality, masmédiá, rozhovory|Tags: |

V týchto dňoch pomáhajú  rodičom  a ich deťom – v čase, keď  sú doma   v rámci  epidemiologických opatrení - aj psychológovia z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. O tom, že  dieťa je v ich centre  pozornosti,  hovorí [...]

VÚDPaP v médiách – Pred nástupom do školy

2022-05-04T18:22:59+02:00May 25th, 2020|Categories: aktuality, masmédiá, rozhovory|Tags: |

Do konca apríla mali rodičia možnosť zapísať svoje deti do základnej školy. Tento rok sa tak deje bez osobnej prítomnosti detí, alebo elektronickou formou, vzhľadom na dodržiavanie prísnych epidemiologických opatrení [...]

Rádio Regina Košice – Klub komunálnej politiky

2020-06-18T11:37:33+02:00May 22nd, 2020|Categories: aktuality, rozhovory|

Sú školy pripravené na návrat detí? Moderátorka Kristína Plajdicsková sa rozprávala s  PhDr. Evou Smikovou, PhD. (od 18.minúty) Pre vypočutie rozhovoru, prosím kliknite na priložený link https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11452/1335385?fbclid=IwAR1bL8oj1CutDSenQEkjlA59JJmRZSUDsgidkxKnTt_x24Trapubmdafqyk

Categories

Go to Top