Home»Posts»webináre - pozvánky

Webinár – Školská pripravenosť – je niečo nové?

2021-03-02T11:44:51+01:00March 2nd, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: |

Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním a zavádzaním prvkov inklúzie do škôl. Školská pripravenosť - je niečo nové? Dátum: [...]

Webinár – „Motivácia trochu inak“

2021-02-25T11:02:52+01:00February 25th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Zažite kreatívnu hodinku, kde získate informácie a inšpiráciu ako využívať ,,netradičné nástroje" on-line. Motivácia prostredníctvom obrázkov, kariet a kartičiek, kociek a Grafického dizajnu (Pexeso, Dixit karty, Príbehy kociek, Umenie a [...]

Webinár – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

2021-02-16T15:02:10+01:00February 16th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania do interakcií so všetkými členmi skupiny počas online vzdelávania. Interaktívne vzdelávanie v online [...]

Webinár – Integrovaná skupina detí predškolského veku – zvládneme to, zvládnete to

2021-01-28T09:48:15+01:00January 28th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , , |

Cieľom webinára je sprostredkovať prácu v ISKE a Diagnosticko-terapeutickej skupinke. Umožní účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností a neistôt v oblasti integrácie detí so špeciálnymi potrebami v predškolskom zariadení. Webinár bude [...]

Webinár – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

2021-01-22T12:51:31+01:00January 21st, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom na jednom mieste online nástroj, ktorý im prácu pomôže sprehľadniť, zefektívniť, zjednotiť, aby sa [...]

Webinár – Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina

2021-01-19T10:37:30+01:00January 14th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Ako stimulovať rozvoj jazykových schopnosti v oblasti fonematickej citlivosti, pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, porozumenia reči a gramatickej stavby reči. Kvalitná a efektivna príprava detí na osvojovanie si gramotnosti. rozvoj [...]

Webinár – Konzultačný webinár pre začínajúcich školských psychológov

2021-01-19T10:37:17+01:00January 13th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|

Cieľom webináru je umožniť účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností, riešení aktuálnych problémov a nápadov pri práci so žiakmi, učiteľmi a rodičmi v podmienkach dištančného vzdelávania. Webinár bude prebiehať formou diskusie [...]

Webinár – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách – IKIGAI

2021-01-19T10:37:04+01:00January 8th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Ponúkame Vám ochutnávku z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách zameranú na IKIGAI. V našom programe veci skúšame, realizujeme na sebe, učíme sa navzájom a [...]

Webinár – Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac

2021-01-19T10:36:51+01:00December 30th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

1. Stručný úvod k problematike detí s diabetes mellitus na Slovensku (Výsledky prieskumov a základné poznatky o ochorení diabetes mellitus I. typu) 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznanie kvality [...]

Webinár – Preventívny program ,,V SIETI” (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby)

2021-01-19T10:36:34+01:00December 10th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Sú naše deti pripravené na nástrahy v online priestore? Ako predchádzať sexuálnemu obťažovaniu na internete... Webinár predstaví jeden z preventívnych program zameraných na bezpečné správanie detí na internete. Preventívny program [...]

Webinár – Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov

2021-01-22T21:57:54+01:00December 2nd, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|

Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich správanie a pocity po rozpade rodiny v závislosti od veku (obdobie mladšieho a [...]

Webinár – Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? II.

2021-01-20T15:13:37+01:00December 1st, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre RTSPaPA, webináre - pozvánky|

1. Stručný úvod k dôležitosti pozitívnej sociálnej klímy v pedagogickej práci a jej vzťahu so školskou úspešnosťou. 2. Predstavenie diagnostických metód zameraných na poznávanie sociálnych vzťahov v triede, modelové použitie [...]

Webinár – Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch

2021-01-19T10:35:56+01:00November 26th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Veríme, že dobrá teória nemusí byť zložitá - naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú prax, mala by sa dať sprostredkovať jednoducho a výstižne. Hľadáme cesty, ako aj teóriu multidisciplinárneho prístupu [...]

Webinár – Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

2021-01-20T14:57:46+01:00November 25th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 rokov. Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov so samotným testom, jeho princípmi využívajúce učebný potenciál dieťaťa, zameraním [...]

Webinár – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou

2021-01-19T10:35:22+01:00November 24th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|

ŠVVP a IVP sú základnými kameňmi integrácie. Aké bude ich postavenie v inkluzívnej škole? Webinár prinesie ukážky aktuálneho využitia ŠVVP a IVP, ale aj ich sporné stránky a dilemy v [...]

Load More Posts

Categories

Go to Top