Home»Posts»webináre - pozvánky»pozvánka - pre OZ a PZ

Webinár – Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Informačno-praktický webinár s informáciami potrebnými k používaniu metodiky Skríningu

2023-01-09T15:08:00+01:00January 9th, 2023|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Cieľom tohto informačno-praktického webinára je predstaviť pedagogickým zamestnancom, akým spôsobom je vhodné používať metodiku Skríningu v predškolskej triede. Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní budú môcť od januára 2023 používať [...]

Webinár – Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Informačno-praktický webinár s informáciami potrebnými k používaniu metodiky Skríningu

2022-12-12T14:12:41+01:00December 12th, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, pozvánka - pre školských psychológov|Tags: , |

Cieľom tohto informačno-praktického webinára je predstaviť pedagogickým zamestnancom, akým spôsobom je vhodné používať metodiku Skríningu v predškolskej triede. Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní budú môcť od januára 2023 [...]

Webinár – Starostlivosť o seba v pomáhajúcich profesiách (opakovanie)

2022-11-15T12:14:11+01:00November 15th, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, pozvánka - pre sociálnych pedagógov|

Na základe vysokého záujmu opakujeme zážitkový webinár, ktorý sa bude venovať tomu, ako pod tlakom starostlivosti o druhých nezabúdať na seba. Účastníci budú mať možnosť cez zážitkovú aktivitu preskúmať ich [...]

Webinár – Starostlivosť o seba v pomáhajúcich profesiách

2022-11-02T09:47:39+01:00November 2nd, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, pozvánka - pre sociálnych pedagógov|

Webinár sa bude venovať tomu, ako pod tlakom starostlivosti o druhých nezabúdať na seba. Účastníci budú mať možnosť cez zážitkové aktivity preskúmať ich individuálne vnútorné zdroje, ktoré im pomáhajú [...]

Webinár – Návrh terapeutického štandardu narušenia zvukovej roviny reči

2022-08-31T14:33:24+02:00August 31st, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: |

Vo webinári budete mať možnosť získať viac informácii o voľbe terapeutickej metódy a cieľoch terapie, princípoch a zložkách terapie a rozdieloch v terapeutických prístupoch narušenia zvukovej roviny reči.

Webinár – Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu

2022-06-08T11:54:47+02:00June 1st, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Pozývame Vás na webinár určený pre odborných a pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach na tému: Šikanovanie – prevencia a intervencia z pohľadu školského podporného tímu. Školské podporné tímy [...]

Webinár – Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole

2022-06-08T12:22:26+02:00May 31st, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, pozvánka - pre sociálnych pedagógov|

Webinár predstavuje novovzniknutý manuál o práci liečebných pedagógov v školských podporných tímoch na základných školách. Autorky vysvetľujú proces vzniku manuálu a ponúkajú náhľad do jeho obsahu. Cieľom manuálu je podporiť [...]

Webinár – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako ísť ďalej v pátraní po svojich zdrojoch

2022-06-28T15:59:30+02:00May 9th, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Posledný zo série online workshopov je zameraný na uvedomenie si svojho prežívania, postoja a prístupu na ceste k dosahovaniu cieľov alebo plnenia úloh. Účastníkom prinesie nadhľad, inšpiráciu a podporu pri [...]

Webinár – Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), artikulačných, fonologických porúch, vývinovej verbálnej dyspraxie

2022-06-27T09:00:16+02:00May 5th, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Pozývame vás na webinár určený pre školských logopédov a logopédov pracujúcich ako odborní zamestnanci v rezorte školstva na tému Aktualizácia základných rámcov v oblasti diagnostiky a terapie narušenia zvukovej roviny reči (NZRR), [...]

Webinár – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako sa napojiť na svoje zdroje a zvládnuť svoje neistoty

2022-06-27T09:06:28+02:00April 5th, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Online workshop je zameraný na mapovanie a prepájanie sa so svojimi zdrojmi, ktoré podporujú zvládanie života kariérového poradcu. Vedomé využívanie zdrojov nám dodá potrebnú energiu pre vyrovnávanie sa s pochybnosťami. [...]

Webinár – Poradenské zariadenia a školské podporné tímy

2022-06-27T09:16:45+02:00March 31st, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

VUDPaP vás pozýva na webinár zameraný na možnosti metodickej podpory poradenského zariadenia školským podporným tímom v jeho pôsobnosti v súlade s koncepciou podporných úrovní 1. až 5. stupňa. Naši lektori [...]

Webinár – Posilňujúce techniky zamerané na rolu kariérového poradcu – Ako si udržať životnú rovnováhu vo svete zmien

2022-06-27T09:38:41+02:00March 21st, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Online interaktívny workshop je zameraný na starostlivosť o svoju životnú rovnováhu ako jednej zo základných zručností kariérového poradcu, aby mohol byť podporný pre ostatných. Účastníci si sami na sebe zažijú [...]

Webinár – Šikanovanie a kybešikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

2022-02-22T12:12:52+01:00February 22nd, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Opätovne realizujeme webinár na tému šikanovanie a kybešikanovanie v školách. Webinár je určený pre začínajúcich odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí sa ho nezúčastnili. Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania [...]

Webinár – Možnosti a úskalia vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím v systéme škôl hlavného vzdelávacieho prúdu II.

2022-02-08T08:45:18+01:00February 8th, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Na webinár, ktorý sme nedávno prezentovali k téme vzdelávania detí a žiakov s poruchou sluchu na predprimárnom, primárnom a sekundárnom stupni škôl hlavného vzdelávacieho prúdu, bude nadväzovať webinár formou diskusie. [...]

Webinár – Ako naučiť deti v MŠ využívať zdravé formy zvládania záťažových situácií

2022-01-27T13:12:26+01:00January 27th, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Cieľom tohto interaktívneho webinára je predstaviť účastníkom a účastníčkam akým spôsobom je možné naučiť deti už v predškolských zariadeniach zdravé formy zvládania záťažových situácií. Lektorky objasnia čo si vlastne máme [...]

Categories

Go to Top