Home»Posts»webináre - pozvánky»pozvánka - pre OZ a PZ

Webinár – Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov

2021-09-24T11:48:36+02:00September 24th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

V posledných desaťročiach sa v súvislosti so skúmaním školského prostredia obracia pozornosť odborníkov na školské sebapoňatie a sebahodnotenie žiakov. Čím majú žiaci väčšiu dôveru vo vlastné schopnosti tým majú vyššiu [...]

Webinár – Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách

2021-06-08T09:12:24+02:00June 8th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Dištančné poradenstvo má niekoľko foriem. Jednou z nich je telefonické poradenstvo, ktoré predstavuje pre klientov možnosť rýchlej, dostupnej, bezpečnej a anonymnej pomoci. Je dostupné pre všetky vekové kategórie, aj pre [...]

Webinár – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? II. časť

2021-05-12T07:54:15+02:00May 12th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Koordinácia multidisciplinárneho tímu je dôležitým procesom, ktorý ovplyvňuje nielen úspešnosť fungovania samotného tímu, ale i dôveru klienta v systém služieb, podpory a starostlivosti. Aj preto vám prostredníctvom multidisciplinárnych vzhľadov a [...]

Webinár #58 – „Motivácia trochu inak“ POKRAČOVANIE II

2021-05-12T13:30:38+02:00May 11th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára „Motivácia trochu inak“ POKRAČOVANIE II. Pozývame vás na ďalšie stretnutie k téme motivácia. Naše v poradí 3 zážitkové neformálne vzdelávanie bude zamerané [...]

Webinár – „Motivácia trochu inak“ POKRAČOVANIE II

2021-04-29T09:10:20+02:00April 29th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Pozývame vás na ďalšie stretnutie k téme motivácia. Naše v poradí 3 zážitkové neformálne vzdelávanie bude zamerané hlavne na prácu s kockami. Po ochutnávke a úvodnom webinári, kde sme si [...]

Webinár – Samohodnotenie – a čo s ním?

2021-04-22T10:57:44+02:00April 22nd, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Tento webinár je jedným zo súborov podporných nástrojov, ktoré vznikajú v rámci Inštitútu kvality, prostredníctvom ktorých sa vám budeme snažiť predstaviť pripravované nástroje podpory. Tento prvý, je zameraný na samohodnotenie [...]

Webinár – „Motivácia trochu inak“ POKRAČOVANIE

2021-04-01T08:18:24+02:00April 1st, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , , |

Pozývame vás na pokračovanie zážitkového, neformálneho webinára „Motivácia trochu inak". Na našom prvom stretnutí ste s nami ochutnali možnosti využitia rôznych zaujímavých tvorivých pomôcok. Zažite s nami ďalších kreatívnych 90 [...]

Webinár – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert?

2021-03-17T21:51:52+01:00March 17th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Cieľom webinára je predstaviť inovatívne možnosti multidisciplinárnej diagnostiky v poradenských pracoviskách. Počas webinára budú pomenované vybrané prieniky inter a multidisciplinarity, modely koordinácie MDT, tímové role, procesy i kazuistiky dobrej praxe. [...]

Webinár – Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore

2021-03-10T09:24:57+01:00March 9th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|

Čo je skupinová dynamika a aké sú možnosti využívať ju pri práci v skupine žiakov, klientov, kolegov. Faktory skupinovej dynamiky a ich uplatnenie v online priestore, prežívanie skupinovej dynamiky z pohľadu člena skupiny ako aj [...]

Webinár – Školská pripravenosť – je niečo nové?

2021-03-02T11:44:51+01:00March 2nd, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: |

Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním a zavádzaním prvkov inklúzie do škôl. Školská pripravenosť - je niečo nové? Dátum: [...]

Webinár – „Motivácia trochu inak“

2021-02-25T11:02:52+01:00February 25th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Zažite kreatívnu hodinku, kde získate informácie a inšpiráciu ako využívať ,,netradičné nástroje" on-line. Motivácia prostredníctvom obrázkov, kariet a kartičiek, kociek a Grafického dizajnu (Pexeso, Dixit karty, Príbehy kociek, Umenie a [...]

Webinár – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

2021-02-16T15:02:10+01:00February 16th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ|Tags: , |

Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania do interakcií so všetkými členmi skupiny počas online vzdelávania. Interaktívne vzdelávanie v online [...]

Webinár – Integrovaná skupina detí predškolského veku – zvládneme to, zvládnete to

2021-01-28T09:48:15+01:00January 28th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , , |

Cieľom webinára je sprostredkovať prácu v ISKE a Diagnosticko-terapeutickej skupinke. Umožní účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností a neistôt v oblasti integrácie detí so špeciálnymi potrebami v predškolskom zariadení. Webinár bude [...]

Webinár – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

2021-01-22T12:51:31+01:00January 21st, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre OZ a PZ, webináre - pozvánky|Tags: , |

Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom na jednom mieste online nástroj, ktorý im prácu pomôže sprehľadniť, zefektívniť, zjednotiť, aby sa [...]

Load More Posts

Categories

Go to Top