Home»Posts»webináre - pozvánky»pozvánka - pre školských psychológov

Webinár – Konzultačný webinár pre začínajúcich školských psychológov

2021-01-19T10:37:17+01:00January 13th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|

Cieľom webináru je umožniť účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností, riešení aktuálnych problémov a nápadov pri práci so žiakmi, učiteľmi a rodičmi v podmienkach dištančného vzdelávania. Webinár bude prebiehať formou diskusie [...]

Webinár – Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov

2021-01-22T21:57:54+01:00December 2nd, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|

Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich správanie a pocity po rozpade rodiny v závislosti od veku (obdobie mladšieho a [...]

Webinár – Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov

2021-01-20T15:06:10+01:00November 20th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|

Neverbálny test je určený pre deti z bežného prostredia primerane ovládajúce slovenský jazyk. Administruje sa na konci predškolského a/alebo začiatkom školského veku za účelom posúdenia ich pripravenosti na školské vzdelávanie. [...]

Webinár – Práca so skupinou v online priestore

2021-01-19T10:34:41+01:00November 16th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|Tags: |

Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou žiakov, učiteľov a rodičov. Podporná činnosť školského psychológa v systéme "online" školy. Dátum: 19.11.2020 Čas: 13:30 [...]

Webinár – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

2021-01-20T15:07:35+01:00November 6th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre RTSPaPA, pozvánka - pre školských psychológov, pozvánka - pre sociálnych pedagógov, webináre - pozvánky|

Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s rodičmi, udržiavania neustálej, obojsmernej komunikácie a vytvárania vzťahov vzájomnej spolupráce a dôvery v [...]

Categories

Go to Top