Home»Posts»webináre - pozvánky»pozvánka - pre školských psychológov

Webinár – Informácie k zvládaniu krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine: pre školských psychológov, psychológov v poradenských zariadeniach a sociálnych pedagógov

2022-06-27T10:36:04+02:00February 24th, 2022|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, pozvánka - pre sociálnych pedagógov|

Ospravedlňujeme sa, pôvodný link na ZOOM je nefunkčný. Prosím pri prihlásení použite TENTO link: https://us02web.zoom.us/j/87435249715?pwd=RHB2Q3hiRjMxQ0FvZTZqWmJBQzJUUT09 VÚDPaP realizuje webinár na tému "Informácie k zvládaniu krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine: [...]

Webinár – Wechsler včera, dnes a zajtra

2021-12-07T14:46:26+01:00December 7th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov|

Na príklade výkonov dvoch detí vo Wechslerovom inteligenčnom teste sa analyzujú zmeny vo využití IQ testov v rezorte školstva. Určujú interpretáciu výsledkov a závery vyšetrenia psychológovia alebo požiadavky spoločnosti? Wechsler [...]

Webinár – Motivácia k učeniu

2022-06-27T11:09:15+02:00October 20th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov|

Pri hľadaní optimálneho prístupu k motivovaniu žiakov v škole je potrebné zistiť, ktoré potreby sú v individuálnej hierarchii daného žiaka dominantné. Cieľom webinára je predstaviť niekoľko jednoduchých nástrojov na zistenie [...]

Webinár – Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich

2022-06-28T09:24:13+02:00April 28th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov|Tags: |

Stručný teoretický vstup: rizikové správanie ako „živý koncept“ Neštandardizovaná diagnostika – príklad a možnosti úprav Screeningová štandardizovaná diagnostika – VRSA (Výskyt rizikového správania v adolescencii) Rizikové hranie digitálnych hier – DHDH (Dotazník [...]

Webinár – Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity

2022-06-28T09:29:08+02:00March 24th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov|Tags: |

1. Stručný teoretický vstup: úzkostnosť, impulzivita, depresivita 2. Predstavenie screeningových metód: SUDS, SIDS, SDDSS 3. Možnosti aplikácie Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity Dátum: 31.3.2021 Čas: 13:30 [...]

Webinár – Konzultačný webinár pre začínajúcich školských psychológov

2022-06-29T09:23:44+02:00January 13th, 2021|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|

Cieľom webináru je umožniť účastníkom vzájomné zdieľanie vlastných skúseností, riešení aktuálnych problémov a nápadov pri práci so žiakmi, učiteľmi a rodičmi v podmienkach dištančného vzdelávania. Webinár bude prebiehať formou diskusie [...]

Webinár – Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov

2022-06-27T13:24:27+02:00December 2nd, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|

Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich správanie a pocity po rozpade rodiny v závislosti od veku (obdobie mladšieho a [...]

Webinár – Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov

2022-06-28T12:32:54+02:00November 20th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|

Neverbálny test je určený pre deti z bežného prostredia primerane ovládajúce slovenský jazyk. Administruje sa na konci predškolského a/alebo začiatkom školského veku za účelom posúdenia ich pripravenosti na školské vzdelávanie. [...]

Webinár – Práca so skupinou v online priestore

2022-06-28T12:03:50+02:00November 16th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre školských psychológov, webináre - pozvánky|

Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou žiakov, učiteľov a rodičov. Podporná činnosť školského psychológa v systéme "online" školy. Práca so [...]

Webinár – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

2022-06-27T14:05:35+02:00November 6th, 2020|Categories: aktuality, pozvánka - pre RTSPaPA, pozvánka - pre školských psychológov, pozvánka - pre sociálnych pedagógov, webináre - pozvánky|

Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s rodičmi, udržiavania neustálej, obojsmernej komunikácie a vytvárania vzťahov vzájomnej spolupráce a dôvery v [...]

Categories

Go to Top