Home»Posts»webináre - zostrihy

Webinár #61 – Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov

2021-10-07T15:37:33+02:00October 7th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školské sebapoňatie a základné sebahodnotenie žiakov”. V posledných desaťročiach sa v súvislosti so skúmaním školského prostredia obracia pozornosť odborníkov na školské sebapoňatie a [...]

Webinár #60 – Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách

2021-06-22T08:44:19+02:00June 21st, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Špecifiká pre realizáciu dištančného poradenstva na krízových linkách”. Dištančné poradenstvo má niekoľko foriem. Jednou z nich je telefonické poradenstvo, ktoré predstavuje pre klientov [...]

Webinár #59 – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert? II. časť

2021-05-24T11:29:16+02:00May 24th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Multidisciplinárna diagnostika - Kto je tu expert? II. časť". Koordinácia multidisciplinárneho tímu je dôležitým procesom, ktorý ovplyvňuje nielen úspešnosť fungovania samotného tímu, [...]

Webinár #57 – Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich

2021-05-07T10:02:32+02:00May 6th, 2021|Categories: aktuality, pre školských psychológov|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára ,,Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich”. 1. Stručný teoretický vstup: rizikové správanie ako „živý koncept“ 2. Neštandardizovaná diagnostika – príklad a možnosti [...]

Webinár #56 – ,,Samohodnotenie – a čo s ním?”

2021-05-03T11:28:59+02:00May 3rd, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára ,,Samohodnotenie - a čo s ním?". Tento webinár je jedným zo súborov podporných nástrojov, ktoré vznikajú v rámci Inštitútu kvality, prostredníctvom ktorých [...]

Webinár #55 – “Motivácia trochu inak” pokračovanie č. 2

2021-04-12T12:39:32+02:00April 12th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Motivácia trochu inak" pokračovanie č. 2. Pozývame vás na pokračovanie zážitkového, neformálneho webinára „Motivácia trochu inak". Na našom prvom stretnutí ste s [...]

Webinár #54 – Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity

2021-04-06T11:05:11+02:00April 1st, 2021|Categories: aktuality, pre školských psychológov|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity”. 1. Stručný teoretický vstup: úzkostnosť, impulzivita, depresivita 2. Predstavenie screeningových metód: SUDS, SIDS, [...]

Webinár #53 – Multidisciplinárna diagnostika – Kto je tu expert?

2021-04-04T16:27:28+02:00April 1st, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Multidisciplinárna diagnostika - Kto je tu expert?”. Cieľom webinára je predstaviť inovatívne možnosti multidisciplinárnej diagnostiky v poradenských pracoviskách. Počas webinára budú pomenované vybrané [...]

Webinár #52 – Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore

2021-03-19T12:02:48+01:00March 19th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Skupinová dynamika a možnosti jej využívania v online priestore”. Čo je skupinová dynamika a aké sú možnosti využívať ju pri práci v skupine [...]

Webinár #51 – Školská pripravenosť – je niečo nové?

2021-03-13T01:50:47+01:00March 13th, 2021|Categories: aktuality, pre školských psychológov|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školská pripravenosť - je niečo nové?”. Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním [...]

Webinár #50 – Motivácia trochu inak

2021-03-11T16:29:10+01:00March 11th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Motivácia trochu inak". Zažite kreatívnu hodinku, kde získate informácie a inšpiráciu ako využívať ,,netradičné nástroje" on-line. Motivácia prostredníctvom obrázkov, kariet a kartičiek, [...]

Webinár #49 – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

2021-03-04T12:36:49+01:00March 1st, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Interaktívne vzdelávanie v online priestore. Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania [...]

Webinár #48 – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

2021-02-19T17:48:22+01:00February 2nd, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér. Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom [...]

Webinár #47 – Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina

2021-02-19T17:07:21+01:00February 2nd, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina. Ako stimulovať rozvoj jazykových schopnosti v oblasti fonematickej citlivosti, pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, porozumenia reči [...]

Webinár #46 – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách – IKIGAI

2021-02-23T09:29:37+01:00January 29th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách - IKIGAI. Ponúkame Vám ochutnávku z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v [...]

Load More Posts

Categories

Go to Top