Webinár #49 – Interaktívne vzdelávanie v online priestore

2021-03-03T11:22:12+01:00March 1st, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ|Tags: , , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Interaktívne vzdelávanie v online priestore. Účastníci webinára získajú skúsenosť s metódami aktivizácie účastníkov v online priestore, udržiavaním ich pozornosti a možnosťami vstupovania [...]

Webinár #48 – FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér

2021-02-19T17:48:22+01:00February 2nd, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára FreeTech – Evidenčný a štatistický softvér. Zníženie administratívnej záťaže, optimalizácia, zefektívnenie a zjednotenie evidencie klientov centier poradenstva a prevencie. Ponúknuť odborným pracovníkom [...]

Webinár #47 – Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina

2021-02-19T17:07:21+01:00February 2nd, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Implementácia metódy rozvíjania jazykových schopností podľa Eľkonina. Ako stimulovať rozvoj jazykových schopnosti v oblasti fonematickej citlivosti, pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, porozumenia reči [...]

Webinár #46 – Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách – IKIGAI

2021-02-23T09:29:37+01:00January 29th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Ako rozvíjame, inšpirujeme a podporujeme kariérovu výchovu a poradenstvo v školách - IKIGAI. Ponúkame Vám ochutnávku z aktuálneho tréningu Inovatívne prvky v [...]

Webinár #45 – Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac

2021-02-19T17:06:19+01:00January 13th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa s diabetes mellitus v škole – metódy ako sa dozvedieť viac. 1. Stručný úvod k problematike detí s diabetes mellitus na Slovensku [...]

Webinár #44 – Preventívny program ,,V SIETI” (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby)

2021-02-19T17:05:49+01:00January 8th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Preventívny program ,,V SIETI" (Čo všetko sa môže diať za dverami detskej izby). Sú naše deti pripravené na nástrahy v online priestore? Ako [...]

Webinár #42 – Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou

2021-01-16T01:12:15+01:00December 29th, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a IVP na rázcestí medzi integráciou a inklúziou. ŠVVP a IVP sú základnými kameňmi integrácie. [...]

Webinár #40 – Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch

2021-01-16T21:40:24+01:00December 21st, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Multidisciplinárny prístup: základné myšlienky a rámce v obrazoch. Veríme, že dobrá teória nemusí byť zložitá - naopak, aby dokázala ovplyvňovať našu každodennú [...]

Webinár #39 – Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ – 7

2021-02-19T17:04:10+01:00December 14th, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Neverbálny test inteligencie pre deti SON-R 2½ - 7. Detská inteligenčná neverbálna škála SON-R je určená pre deti vo veku 2½ až 7 [...]

Webinár #37 – Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra

2021-02-19T17:03:38+01:00December 6th, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra. Prostredníctvom tohto webinára sa pokúsime zodpovedať vaše otázky na to ako terénny špeciálny pedagóg Zdrojového centra môže byť [...]

Webinár #34 – Online kariérové poradenstvo – Ako na to

2021-01-16T00:24:01+01:00November 26th, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára "Online kariérové poradenstvo – Ako na to?". Získajte praktické tipy a inšpirácie ako sa dá realizovať poradenstvo na diaľku. Cez aktivitu kariérového [...]

Webinár #32 – Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie

2021-01-26T17:06:37+01:00November 16th, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Šikanovanie a kyberšikanovanie v školách – možnosti prevencie, intervencie. „Cieľom webinára je informovať o problematike šikanovania v školskom prostredí, o jeho špecifikách, príčinách, najčastejších [...]

Webinár #31 – Spracovanie pripomienok k procesným štandardom odborných a odborno-metodických činností

2021-02-19T17:01:23+01:00November 13th, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: , , , |

Ďakujeme všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom za ich konštruktívne a odborné pripomienky, vyjadrenia a návrhy, ktoré nám zaslali v rámci pripomienkovania návrhu procesných štandardov odborných a odborno-metodických činností. V rámci [...]

Webinár #30 – Posudzovanie školskej pripravenosti detí zo SZP/MRK – pre CPPPaP

2021-02-19T17:00:55+01:00November 6th, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, webináre - zostrihy|Tags: , , |

Posudzovanie dosiahnutej úrovne psychického vývinu v predškolskom veku u detí zo SZP/MRK je diskutabilné samo osebe. Navyše, ak má ísť o posúdenie ich pripravenosti na školské vzdelávanie. Očakávame, že situáciu [...]

Webinár #29 – Inovácie – “Zippyho kamaráti”

2021-01-16T00:09:54+01:00November 2nd, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, pre RTSPaPA, webináre - zostrihy|Tags: , |

Aktuálna situácia v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu poukázala na obrovskú potrebu práce s emóciami. VÚDPaP v rámci postupného predstavovania inovatívnych nástrojov podpory práce s dieťaťom a [...]

Load More Posts

Categories

Go to Top