Home»Posts»webináre - zostrihy»pre školských psychológov

Webinár #78 – Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole

2022-07-01T16:43:00+02:00June 13th, 2022|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, pre školských psychológov, pre sociálnych pedagógov|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Manuál začínajúceho liečebného pedagóga v škole”. Ak ste sa ho nemohli zúčastniť, môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=oeG7vT85S_M

Webinár #72 – Informácie k zvládaniu krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine

2023-01-19T11:34:05+01:00February 28th, 2022|Categories: aktuality, pre školských psychológov, pre sociálnych pedagógov|Tags: , , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Informácie k zvládaniu krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine: pre školských psychológov, psychológov v poradenských zariadeniach a sociálnych pedagógov”. Ak ste sa [...]

Webinár #68 – Wechsler včera, dnes a zajtra

2022-05-05T13:01:13+02:00January 5th, 2022|Categories: aktuality, pre školských psychológov|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Wechsler včera, dnes a zajtra”. Na príklade výkonov dvoch detí vo Wechslerovom inteligenčnom teste sa analyzujú zmeny vo využití IQ testov v rezorte [...]

Webinár #63 – Motivácia k učeniu

2023-01-19T11:27:37+01:00November 8th, 2021|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, pre školských psychológov|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Motivácia k učeniu”. Pri hľadaní optimálneho prístupu k motivovaniu žiakov v škole je potrebné zistiť, ktoré potreby sú v individuálnej hierarchii daného žiaka [...]

Webinár #57 – Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich

2022-06-28T09:25:00+02:00May 6th, 2021|Categories: aktuality, pre školských psychológov|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára ,,Aktuálne trendy v diagnostike rizikového správania dospievajúcich”. 1. Stručný teoretický vstup: rizikové správanie ako „živý koncept“ 2. Neštandardizovaná diagnostika – príklad a možnosti [...]

Webinár #54 – Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity

2022-06-28T09:29:44+02:00April 1st, 2021|Categories: aktuality, pre školských psychológov|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Screeningová osobnostná diagnostika dospievajúcich. Orientačné posúdenie úzkostnosti, impulzivity a depresivity”. 1. Stručný teoretický vstup: úzkostnosť, impulzivita, depresivita 2. Predstavenie screeningových metód: SUDS, SIDS, [...]

Webinár #51 – Školská pripravenosť – je niečo nové?

2022-05-05T12:42:07+02:00March 13th, 2021|Categories: aktuality, pre školských psychológov|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára “Školská pripravenosť - je niečo nové?”. Prezentácia rôznych náhľadov na školskú pripravenosť, ciele jej zisťovania a zmeny v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním [...]

Webinár #43 – Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov

2023-01-19T11:22:36+01:00January 5th, 2021|Categories: aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Dieťa v náročnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov. Náplňou webinára bude oboznámiť začínajúcich školských psychológov o prežívaní detí v náročnej životnej situácii rozvodu/rozchodu rodičov ich [...]

Webinár #36 – Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov

2023-01-19T11:16:43+01:00December 5th, 2020|Categories: aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Test školskej pripravenosti na skupinovú administráciu – jeho využitie a interpretácia výsledkov. Neverbálny test je určený pre deti z bežného prostredia primerane ovládajúce [...]

Webinár #35 – Práca so skupinou v online priestore

2023-01-19T11:16:38+01:00November 29th, 2020|Categories: aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Práca so skupinou v online priestore. Výber komunikačných kanálov a metód v práci školského psychológa v online priestore. Špecifiká práce so skupinou [...]

Webinár #33 – Lokálna komunita zapojená do politiky školy

2023-01-19T11:16:05+01:00November 23rd, 2020|Categories: aktuality, pre RTSPaPA, pre školských psychológov, pre sociálnych pedagógov, webináre - zostrihy|Tags: |

Pripravili sme pre vás zostrih z webinára Lokálna komunita zapojená do politiky školy. Ako vytvoriť dobre fungujúce inkluzívne prostredie v akomkoľvek type škôl. Ako rozvíjať oblasť nadväzovania kontaktov s rodičmi, [...]

Webinár #26 – Poradný/komunitný kruh a bezpečie v triede

2023-01-19T11:07:00+01:00September 17th, 2020|Categories: aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Cieľom webinára je informovať o komunitných a poradných kruhoch, o ich špecifikách a prínosoch pre žiakov aj učiteľov. Témou bude aj ako kruhy do života školy uvádzať. Webinár má obmedzenú [...]

Webinár #25 – Manuál začínajúceho psychológa

2023-01-19T11:05:48+01:00September 8th, 2020|Categories: aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pozrite si online webinár  s názvom "Manuál začínajúceho psychológa" ktorý lektorovali PaedDr. Erik Papp a PhDr. Jana Vernarcová, PhD. https://www.youtube.com/watch?v=z68N4zRLKP8 PRIHLÁSENIE [...]

Webinár #17 – Riešenie krízovej situácie – práca so žiakmi, s triedou

2023-01-19T10:55:27+01:00June 19th, 2020|Categories: aktuality, pre OZ a PZ, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Od tragédie vo Vrútkach prešlo už niekoľko dní, stále však v nás rezonuje veľa nepríjemných pocitov, aj veľa otázok. Preto sme sa rozhodli pripraviť špeciálny webinár pre učiteľov a školských [...]

Webinár #14 – Školskí psychológovia č.7 – Úloha školského psychológa v koranakríze a po nej z pohľadu CPPPaP

2023-01-19T10:54:17+01:00May 19th, 2020|Categories: aktuality, koronavírus aktuality, pre školských psychológov, webináre - zostrihy|Tags: , |

Pozrite si v poradí siedmy webinár pre školských psychológov https://www.youtube.com/watch?v=7Q-pKbyomrM PRIHLÁSENIE / ODHLÁSENIE UŽ STE [...]

Categories

Go to Top