Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zverejnil metodiku – Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní. Jeho cieľom je priebežné sledovanie rozvoja jednotlivých oblastí u detí v období pred nástupom na základnú školu. Kedy je dieťa pre školu nezrelé a Ako postupovať, ak sa nám dieťa javí zrelé na školu skôr? Hovorí v najnovšom podcaste Nahlas o deťoch antropologička VÚDPaP Mgr. Karin Belovičová.

Pýta sa: Darina Mikolášová
Odpovedá:
antropologička Mgr. Karin Belovičová

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded. For more details, please see our GDPR.
I Accept