S poľutovaním vám chceme oznámiť, že obľúbená medzinárodná odborná konferencia Dieťa v ohrození, ktorú každoročne organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, tento rok nebude. Vzhľadom na stále sa zhoršujúcu situáciu s pandémiou COVID-19 a na aktuálne platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva nie je pre nás v súčasnosti možné zorganizovať podujatie podobného rozsahu. Veríme, že sa spolu v zdraví stretneme na tejto konferencii v roku 2021.

Za organizačný tím konferencie DVO.